Siste nytt

Person med utstrakte armer

Fakta om likestilling

Hva legger vi i ordet likestilling? Hva bidrar til likestilling for mennesker med funksjonsnedsettelse? Hvem har ansvaret? Og hvordan står det til med likestillingen for mennesker med nedsatt funksjonsevne?
Bilde: Rawpixel på Unsplash.
SAFO har laget et fakta-ark som tar for seg disse spørsmålene, og gir korte og presise svar.

Last ned […]

Bufdirlogo

FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne

Bufdir inviterer til markering av FNs internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne ved å arrangere en halvdagskonferanse om arbeid og arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne.

Konferansen finner sted på Thon hotel Opera mandag 3. desember 2018 fra kl.09.00–11.30.
Det serveres gratis lunsj fra kl. 11.30 til 12.30.
Vi ber om […]

FN-logo

FN-komiteens spørsmål til Norge

Norge skal våren 2019 høres i FN om etterlevelsen av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Spørsmålene som stilles til norske myndigheter er nå klar fra komiteen.

Les NFUs kommentar til spørsmålene fra CRPD-komiteen.

Her er lenke til spørsmålene fra CRPD-komiteen til Norge. Spørsmålene finnes bare på engelsk.

 

Dame viser liten døvblind gutt en blomst

Global rapport om døvblindhet

For første gang er det blitt laget en global rapport om døvblindhet for å dokumentere situasjonen og rettighetene for døvblinde. Formålet er å identifisere hva som må gjøres for å styrke arbeidet for demokrati, menneskerettigheter og likestilling, der døvblinde er inkludert. Rapportens målgruppe er både myndigheter og det sivile […]

Bilde av deltagerne på rundebordsmøtet
Minister Linda Hofstad helleland

SAFO gir innspill til Regjeringens strategi for likestilling

SAFO, Unge Funksjonshemmede og FFO deltok i møte med Regjeringen om strategien 15.juni. Barne- og likestillingsdepartementet har ansvaret for utarbeidelsen av strategien, men sektordepartementene som har ansvar for viktige likestillingsvirkemidler må være med. Dette er hele Regjeringens strategi.

SAFO skal nå møte Barne- og likestillingsdepartementet jevnlig framover i dette arbeidet. SAFOs utgangspunkt er at […]

SAFOs høringssvar til KMD om rapporten fra Hagenutvalget

SAFO har skrevet høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om rapporten fra Hagenutvalget. Ekspertutvalget har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

SAFO er spesielt opptatt av tre punkt:

Nedleggelse av Statped.
Kollektivtransport, forslaget om TT-Transport.
Kompetansepolitikk, forslaget om voksenopplæring og lærerkandidater.

Du kan lese hele SAFOs høringssvar her: KMD 180509 Høringsuttalelse på rapport fra […]

SAFO-konferansen 2018

Hvert år arrangerer SAFO en nasjonal konferanse. Hovedtemaet for SAFO-konferansen 2018 handlet om å utvikle gode kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les om SAFO-konferansen 2018

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 er lagt fram, og nå begynner forhandlingene i Stortinget. Norges Handikapforbund reagerer sterkt på at Regjeringen igjen vil jobbe for å overføre ansvar for hjelpemidler til kommunene.

Norges Handikapforbund sin reaksjon på saken kan du lese på denne linken.

Reaksjoner overfor våre målgrupper kommer også fra andre enn fra funksjonshemmedes […]

Det koster å ha funksjonsnedsettelse

Er det greit at funksjonshemmede selv må betale store summer for å kunne ivareta basale behov knyttet til helse? Er kompensasjonsordningene for dårlige?

NHF har publisert rapporten “Hva koster det å være funksjonshemmet?” Rapport beskriver konkret hvilke konsekvenser flere politiske endringer har hatt for funksjonshemmedes økonomi.

-Der tidligere rapporter ofte har sett på inntektssiden, […]

Strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

Den årlige rundebordskonferansen med Regjeringen  var 14.juni, og vi fikk nyheten om at det skal lages en strategiplan for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. SAFO er glad for at det nå settes i gang arbeid for å sikre helhet i politikken på området.

Foto: Ivar Kvistum

SAFO hadde på forhånd gitt innspill til […]