Søk

Arbeidet vårt

SAFO er et samarbeid på tvers av organisasjoner for å oppnå likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

SAFO gir innspill til politiske prosesser og planer, og samarbeider med andre organisasjoner og miljøer med felles interesser og mål.

SAFO er etterspurt i mange medvirkningsfora både sentralt, regionalt og lokalt. Vi bidrar med vår kompetanse inn mot politiske og faglige miljø, og inn mot tjenesteytere for å få et samfunnet for alle, uavhengig av funksjonsevne.

En viktig del av SAFOs aktivitet er å legge til rette for medlemsorganisasjonene, der samarbeidet skal gjøre at hver organisasjon blir styrket.