Søk

SAFO-representasjon

 • Råd for nordisk samarbeid om funksjonshindringer (Under Nordisk ministerråd)
 • Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV
 • Statped
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Helsedirektoratet og spesialisthelsetjenesten
 • Samferdselssektoren
 • Husbanken
 • NRK
 • Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ulike forskningsprosjekter/forskningsmiljø

Vi deltar på mange møter i ulike også på ulike enkeltmøter i prosjekter og sammenhenger der myndigheter og fagmiljø ber om vår kompetanse.

SAFO har foreslått kandidater til både Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnskoleopplæringen (FUG).

SAFO representerer også i helseregionene. Når det gjelder representasjon i Helse Sørøst, kontakt din region eller kontakt SAFO Innlandet, som koordinerer regionsamarbeidet opp mot helseregionen.