Søk

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning skal bidra til å utvikle gode tjenester. Brukere av offentlige tjenester bidrar med kunnskap og erfaringer til ulike instanser. SAFO-organisasjonene har til sammen bred kompetanse på ulike områder.