Søk

Funksjonshindredes organisasjoner underreguleres

Tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner innebærer en realnedgang. Dette er en videreføring fra i fjorårets budsjett. Heller ikke da ble våre organisasjoner kompensert for prisstigningen. Avsatte midler i fjor innebar en underfinansiering på nesten 5% i forhold til prisstigningen. I dette årets statsbudsjett forvitrer våre overføringer ytterligere. Riktignok øker overføringene til funksjonshindredes organisasjoner med 6,3% – men dersom vi ser på prisveksten fra august i fjor til august i år (4,8% iflg. KPI) og legger på beregnet prisvekst for 2024 (3,8%), kan vi regne med en total prisvekst på opp mot 9%.

Tilskuddene til funksjonshemmedes organisasjoner er overføringer til organisasjoner som arbeider mot diskriminering og for likestilling av funksjonshemmede. Manglende likestilling av funksjonshemmede er synlig og aktuell på alle livets arenaer, og tiden etter pandemien har ikke ført til mindre diskriminering. Organisasjonene av funksjonshemmede arbeider bredt, og fokuserer alle livets områder for personer med funksjonsnedsettelse. Vi deltar blant annet med tilbud og informasjon til medlemmer, likepersonsarbeid, kamp for rettigheter og likestilling, og brukerrepresentasjon og informasjon inn mot premissleverandører og beslutningstakere ikke minst i offentlig, men også ovenfor privat sektor.

SAFO vil be Stortinget om følgende i sin høringsrunde om statsbudsjettet på Stortinget:

  • Øker tilskuddet til funksjonshemmedes organisasjoner med minimum 13 % for å sikre aktivitet i 2024 på samme nivå som i 2022.
ARKIV
SISTE INNLEGG