Søk

SAFO-konferansen 2019

Hvert år arrangerer SAFO en konferanse for organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte. Kulturminister Trine Skei Grande ble likestillingsminister bare noen dager før konferansen, og stilte sporty opp for å snakke om Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med funksjonsnedsettelse.

Her kan du se hele konferanseprogrammet

Osmund Kaldheim: Hvordan skaffe gode boliger til alle? (Pdf)

Hvordan skaffe gode boliger til alle (pdf) Osmund Kaldheims presentasjon om god boligpolitikk.

Sadia Iqbal: Ikke mitt når det er blendahvitt (Pdf)

Sadia Iqbals innlegg “Ikke mitt når det er blendahvitt! – Et prosjekt om mangfold og inkludering”

10 bud for å være en organisasjon for alle (Pdf)

10 bud for å være en organisasjon for alle Budene er utarbeidet i prosjektet “Ikke mitt når det er blendahvitt”

Kristine vierli: Bufdirs arbeid med CRPD (Powerpoint)

Kristine Vierlis innlegg om Barne-, ungdoms og familiedirektoratets arbeid med CRPD (FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)

Video: Intervju med Dag-Henrik Sandbakken

Dag-Henrik Sandbakken er fagsjef i KS, og er prosjektleder for KS sitt Folkevalgtprogram. 2019 er valgår, og vi får ny kommunelov. Det utnevnes også nye kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Representanter i kommunale råd er folkevalgte, og det er viktig at de får opplæring av kommunen. Hør blant annet hva Sandbakken tipser oss om for å få til gode råd og for å komme med på folkevalgtprogrammet.

Bildegalleri