Politikkområder

Arbeidet med likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne berører svært mange områder i politikken. Politikere, både sentrale og kommunale, må sikre seg kompetanse på hva som må til. SAFO er involvert og bidrar på mange ulike sektorer i politikken.