Søk

SAFO i dialogmøte med Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung

Formålet med møtet var å drøfte hvordan vi kan rekruttere flere med nedsatt funksjonsevne og personer med lengre fravær fra arbeidslivet til jobber i staten.

SAFO sine innspill til et inkluderende arbeidsliv generelt, og staten som inkluderende arbeidsgiver spesielt

ARKIV
SISTE INNLEGG