Søk

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD lansert – SAFO var der

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD – Funksjonshemmedes menneskerettigheter ble lansert den 7. desember 2023. Nedfelt på 180 sider og med utgangspunkt i en rekke problemstillinger, gjennomgås forpliktelsene, norsk rett, praksisen og gapet mellom retten, praksisen og artiklene. Ombudet kommer med langt over 100 anbefalinger for å sikre bedre oppfølging av funksjonshemmedes menneskerettigheter. 

Ombudet hadde invitert til frokostmøte for å lansere sin rapport om «Inkorporering av CRPD». Etter åpningen av Likestilling og diskrimineringsombud Thon, en kjapp og overordnet gjennomgang av innholdet fra to av Likestillings- og diskrimineringsombudets ansatte, ble to tema belyst spesielt gjennom debatter på frokostmøtet.

En samtale om «Tvang og makt i psykiatrisk behandling» var et av temaene på dagsorden. Debatt nummer 2 omhandlet CRPD generelt, men med et spesielt fokus på tvang og makt, og selvbestemmelse. I den siste debatten deltok Andreas Sjalg Unneland fra SV, Ingvild Thorsvik fra Venstre, likestillingsombud Bjørn Erik Thon  og generalsekretær i NFU og styremedlem i SAFO, Hedvig Ekberg. Hedvig var her en selvskreven deltaker. Med god fagkunnskap, mye oppsamlet kunnskap om omfattende og reelle brudd på utviklingshemmedes menneskerettigheter og snert i kommentarene, bidro Hedvig til en god og opplysende debatt på området.

Vi anbefaler rapporten. Den finnes også i en lettlest versjon. Finn begge rapportene her: https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/siste-nytt2/les-var-crpd-rapport-her/

ARKIV
SISTE INNLEGG