Universell utforming

Universell utforming innebærer at omgivelser, bygninger, transport, IKT og produkter kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig, uten behov for individuell tilpasning. Derfor er universell utforming viktig for funksjonshemmedes likestilling.

Det er Norges Handikapforbund som arbeider mest med universell utforming i SAFO.

Det er stor forskjell på at noe er tilgjengelig og universelt utformet. Tilgjengelig kan bety at man kommer seg inn i bygningen, men må ta i bruk kjøkkenheisen. Mens universelt utformet betyr at alle kommer seg inn gjennom hovedinngangen!

Prinsippet om universell utforming angår i alle samfunnsområder.