Søk

SAFO-konferansen 2017

Hvert år arrangerer SAFO en konferanse for organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte.

I 2017 var temaet både innovasjon og framtidens velferdstjenester, økonomi og brukermedvirkning. Se programmet fra 2017-konferansen (word) her.

Innovasjon - hva er det, og hvorfor er dette på agenaen i kommunene nå?

Se Henrik Dons Finsrud sin presentasjon om innovasjon, hva er det og kommunenes og KS sitt arbeid med dette.

Askers Velferdslab

Prosjektleder Ingrid Blichfeldt sin presentasjon av Askers Velferdslab.

Samproduksjon - Velferdstjenestenes kinderegg?

Professor Ole Petter Askheim sitt innlegg om samproduksjon i velferdstjenestene

Frivillighetens rolle i velferdstjenestenes innovasjonsarbeid

Presentasjon ved generalsekretær Stian Slotterøy Jonsen i Frivillighet Norge

Verdighetens økonomi

Irene Nygårdsvik er økonom og forfatter. I 2006 kom hun på sporet av en alternativ økonomisk tenkning med det skapende mennesket framfor penger som livsnerven i økonomien. Hennes foredrag om hvordan vi tenker rundt økonomi, og hvilke effekter det har, var både inspirerende og tankevekkende. Irene Nygårdsvik inspirerer oss også til å være skapende.

Les mer om Irene Nygårdsvik på hennes hjemmeside på denne lenken.

Irene Nygårdsvik

Bildegalleri