Siste nytt

NHF med oppdatert hefte om tilgjengelige boliger

Nå har NHF oppdatert heftet «Tilgjengelige boliger. Tilpasning av eksisterende boliger.» Heftet er fra 2014. Siden den tid er Husbankens boligtilskudd overført til kommunalt ansvar, med kommunal frihet, og TEK17 har kommet med sine krav. Kommunenes ansvar er også omtalt i kapittel 1 Helhetlig boligpolitikk.

Tilgjengelige-boliger-pdf

Lenke til NHFs nettside

 

 

Inkluderende skole – mer enn festtaler.

Sandra Vanessa Borhaug er prosjektleder for prosjektet Inkluderende skole – mer enn festtaler.

I prosjektet ønsker SAFO å bidra til mer inkludering for elever med funksjonsnedsettelse i videregående skole. Det skal lages tre filmsnutter om temaet, samt at det skal gjennomføres en konferanse om temaet tidlig høst 2022.

Valget 2021 – Har du bestemt deg?

For deg som er opptatt av funksjonshemmedes menneskerettigheter. SAFO har sett på partienes standpunkt når det gjelder våre kjernesaker. Hva mener partiene om å inkludere FNs menneskerettigheter for funksjonshemmede i norsk lov. Hvordan ser de på inkluderende skole, retten til å leve og bo hvor man vil og universell utforming. […]

Logo

Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) søker Prosjektleder i 30% stilling

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Organisasjonene samarbeider om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. SAFO skal styrke medlemsorganisasjonenes interessepolitiske arbeid […]

Trygdeoppgjøret 2021

Avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst var for 2020 på hele 1,4%. Uenighet om beregninger knyttet til kompensasjonen for 2020 mellom Regjeringen og flere av organisasjonene, deriblant SAFO, gjorde at SAFO sammen med Pensjonistforbundet leverte en uenighetsprotokoll. Regjeringens beregningsmetode slår negativt ut for beregningen av alderspensjon til utbetaling, men […]

Utviklingshemmede plasseres i bofellesskap mot sin vilje.

Utviklingshemmede står årevis i kø for å få egen bolig, og bare én av ti eier egen bolig. Klart brudd på internasjonale menneskerettigheter, mener SAFO.

Leder i SAFO Tove Linnea Brandvik har uttalt seg til NRK. Les hele saken her.

Velkommen til skolen er for alle!

Er du elev på ungdomsskolen eller videregående skole og har en funksjonsnedsettelse?

Da kan du lære mer om rettighetene dine på skolen her. Her finner du også historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

Skolen er for alle.no

STORTINGSVALGET 2021 – Partiene forbereder seg til 13. september

Nå er det snart Stortingsvalg. Vi er ennå et stykke fra målet om «full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede» selv om dette uttalte målet snart et 40 år gammelt.
Partiene er nå ferdig med sine første eller andre- utkast til partiprogram. De gir oss en pekepinn på hvor partienes fokus […]

Informasjon og tips til foreldre

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse opplever ofte at det er vanskelig å finne fram i rettigheter og muligheter for sine barn i skolen. SAFO har nå publisert en nettressur som vi håper kan være til hjelp. Den består av informasjon om rettigheter og muligheter, samt råd og tips fra […]