Siste nytt

Tom Tvedt

SAFOs styreleder Tom Tvedt representerer funksjonshemmede organisasjoner fra Norge i «Funktionshinderrådet i Norden».

Det nordiske funktionshinderrådet er det nordiske ministerråds rådgivende organ på funksjonshemmede-området. Rådets oppdrag er å arbeide for et samfunn som er tilgjengelig og inkluderende for alle. Gjennom Rådet initieres grenseoverskridende nettverk, og det skapes arenaer for kunnskapsutvikling mellom de nordiske landene.

SAFO sin styreleder Tom Tvedt er for denne perioden […]

Logo Kommunal rapport

Kommunal rapport: En nærskole for alle

Alle skal kunne gå på skolen der de bor. Det var premisset da Bodø kommune skulle bygge ny kombinert barneskole og barnehage i Mørkvedbukta. Høsten 2020 stod praktbygget klart.
Les artikkelen “En nærskole for alle” i kommunal rapport.

SAFOs hovedstyre og deltagerne i paneldebatten

SAFO-konferansen 2023

SAFO-konferansen 2023.
Søndag morgen stilte tre ordførerkandidater opp på konferansen vår for å være med i en veldig nyttig og interessant paneldebatt om de folkevalgtes ansvar og rolle i kommunene, både i Rådene og i kommunestyrene.

Takk til deltagerne i debatten: Omar Samy Gamal, ordførerkandidat for SV i Oslo, Tom Tvedt, […]

Brutte lenker

Filmen «Brutte lenker» ble vist på Vega Scene i går. Filmen var sterk kost fra et skoleregime som i dag ville vært helt utenkelig.

I etterkant var det en samtale om likestilling, om situasjonen da Linde skole fremdeles var operativ sammenlignet med dagen i dag.

Forbundsleder Tove-Linnea Brandvik i NHF deltok […]

Filmplakat tre ansikt og tekst

Invitasjon til filmvisning og panelsamtale 26. januar

Norges Handikapforbund og Lindeveteranene-prosjektet inviterer til filmpremiere for kortdokumentaren “Brutte lenker” av Mats Bjerknes torsdag 26. januar. I filmen møter vi Astrid Staalesen, Torfinn Pettersen og Hannah Lunden, og vi får et innblikk i hvordan det var å vokse opp og være funksjonshemmet i Norge i etterkrigstiden, sammenlignet med […]

Felles krav til statsbudsjettet

SAFO har i dag (den 20.desember 2022) sammen med 15 andre organisasjoner sendt inn felles krav til statsbudsjettet på Kunnskapsdepartementets område.

Vi mener det er på tide at Regjeringen griper fatt i sin lovnad fra Hurdalsplattformen om å oppfylle «Veikart universelt utformet nærskole 2030».

 

Konkret ber våre organisasjoner om:

Organisasjonene ber […]

Nå er vi i gang

ENDELIG, Regjeringen har nå satt ned det offentlige utvalget som skal utrede hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inkluderes i norsk lov.

Det var jammen på tide, men uansett, nå er vi endelig i gang.

Ekspertutvalget består av 3 medlemmer som følger:

Hilde Indreberg, høyesterettsdommer (leder)
Kjetil Mujezinovic Larsen, professor
Sven Ole Fagernæs. […]

Utdannings- og forskningskomiteen

SAFO på høring i Utdannings- og forskningskomiteen.

SAFO var i høring i utdannings- og forskningskomiteen i dag. Vi hadde fokus på en inkluderende skole for alle. Våre to hovedkrav var som følger:

SAFO ber om at komiteen

Legger inn en merknad hvor Stortinget ber Regjeringen at den gjennom lov og regelverk, og ved hjelp av prosjektmidler og […]

SAFO deltok på høring

SAFO på høring i kommunalkomiteen

SAFO fokuserte på inkludering i skolen, og funksjonshemmedes rett til å velge bosted, velge hvor og med hvem man skal bo under høringen i kommunalkomiteen på Stortinget.

Investeringstilskuddet er lagt på is – og vi ser ingen finansiering av universell utforming i skolen. Selv om vi i Norge er opptatt […]