Søk

SAFO er Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner

Vi arbeider for likeverd og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Les mer om SAFO her →

Aktuelt

Rundebordskonferanse 2024

Safo var onsdag 5. mai 2024 invitert til rundebordskonferanse i Kultur- og likestillingsdepartementet. Statsråd Lubna Jaffery var vert  og stilte i konferansen sammen med statssekretærer fra 3 departementer (Barne- og

Trygdeforhandlingene 2024

Torsdag 16. mai var SAFO i trygdeforhandlinger med statsråd Brenna. I tillegg til styreleder Tom Tvedt og daglig leder Janne Skei ble SAFOs ungdommer representert av– Gyda Nullmeyer. SAFO leverte

Velkommen til skolen er for alle!

Er du elev på ungdomsskolen eller videregående skole og har en funksjonsnedsettelse?

Da kan du lære mer om rettighetene dine på skolen her. Her finner du også historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

SAFOs konferanse for inkludering i videregående skole

Her finner du opptak av SAFOs konferanse om inkluderende opplæring i videregående skole

Inkluderende opplæring – informasjon og tips til foreldre

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse opplever ofte at det er vanskelig å finne fram i rettigheter og muligheter for sine barn i skolen. SAFO ønsker her å bidra med informasjon og tips fra andre foreldre. Her finner du nyttig informasjon om rettigheter og muligheter, og du finner tips fra erfarne foreldre.

#Inkluderendeskole

Norge har forpliktet seg til en inkluderende skole; En skole der mangfold er en styrke og en mulighet, der alle får lære og utvikle seg i fellesskap med andre.

En inkluderende skole overvinner barrierer. En inkluderende skole sørger for at alle elever får nå sitt potensiale.

Norge er bundet av FNs Funksjonshemmede-konvensjon (CRPD), som beskriver elevens rett til en inkluderende utdanning (artikkel 24). Vi har en lov som forbyr diskriminering av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Og opplæringsloven legger til grunn at alle former for diskriminering skal motarbeides. Likevel er ikke skolen inkluderende for alle.

En inkluderende skole for elever og lærere

Både lærere og elever inkluderes når skolen er universelt utformet og assistanse er på plass. Morten Marius Skau ruler på Holmen skole.

Universell utforming og tilgang til funksjonsassistanse gjør at Morten på en likestilt måte kan jobbe som lærer for 3. klassinger på skolen i Oslo.

Opp mot 80 % av dagens skoler er ikke universelt utformet.

SAFO ber Regjeringen realisere «veikart universell utformet nærskole innen 2030», så inkluderes flere, både lærere og elever i norsk skole.

(Foto: Joakim S. Enger)

Kommende arrangementer

Kalender