Søk

SAFO-konferansen 2024

Hvert år arrangerer SAFO en konferanse for organisasjonenes tillitsvalgte og ansatte.

I 2024 arrangerte vi konferansen sammen med Pensjonistforbundet. Program SAFO-konferansen 2024

Her finner du opptak av konferansen

Innlegg: 

Tom Tvedt NFU

Anne Kristine Linnestad Høyre

Film Helga Hjetland

Eyvind Frilseth Pensjonistforbundet

Hodan Adan Husbanken

Jan Tøssebro NTNU

Per Torgersen Oslo kommune  

Tomas Nesheim Temaplan universell utforming i Stavanger

Åse Danbolt Statsbygg

Elise Waagen AP Utdannings og forskningskomiteen