Siste nytt

SAFO-konferansen 2018

Hvert år arrangerer SAFO en nasjonal konferanse. Hovedtemaet for SAFO-konferansen 2018 handlet om å utvikle gode kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les om SAFO-konferansen 2018

Statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 er lagt fram, og nå begynner forhandlingene i Stortinget. Norges Handikapforbund reagerer sterkt på at Regjeringen igjen vil jobbe for å overføre ansvar for hjelpemidler til kommunene.

Norges Handikapforbund sin reaksjon på saken kan du lese på denne linken.

Reaksjoner overfor våre målgrupper kommer også fra andre enn fra funksjonshemmedes […]

Det koster å ha funksjonsnedsettelse

Er det greit at funksjonshemmede selv må betale store summer for å kunne ivareta basale behov knyttet til helse? Er kompensasjonsordningene for dårlige?

NHF har publisert rapporten «Hva koster det å være funksjonshemmet?» Rapport beskriver konkret hvilke konsekvenser flere politiske endringer har hatt for funksjonshemmedes økonomi.

-Der tidligere rapporter ofte har sett på inntektssiden, […]

Strategiplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

Den årlige rundebordskonferansen med Regjeringen  var 14.juni, og vi fikk nyheten om at det skal lages en strategiplan for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. SAFO er glad for at det nå settes i gang arbeid for å sikre helhet i politikken på området.

Foto: Ivar Kvistum

SAFO hadde på forhånd gitt innspill til […]

Bilde av Anniken Hauglie

SAFO skrev ikke under trygdeoppgjøret

Grunnbeløpet øker med 1058 kroner fra 1. mai 2017. Men prisen på varer og tjenester øker mer.

SAFO protesterte sammen med Pensjonistforbundet og FFO mot at Regjeringen igjen ville gi mindre kjøpekraft til pensjonistene. Det var Arne Lein, NHF og Jon Thorvik, FNDB som var SAFOs delegasjon i trygdeforhandlingene.

Foto: Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi er […]

Frivillighetskonferansen 2017

Invitasjon til KS frivillighetskonferanse 19.mai 2017 i KS Agenda Møtesenter, Oslo

Hvordan kan kommunens frivillighetspolitikk bedre tydeliggjøre hva slags rolle kommunen bør ha? Gode eksempler på kommuner som lykkes med å avklare forventningene og som har bedret samspill.

Kommunesektoren preges nå av omstilling, fornyelse og økt fokus på frivillighet. Dette setter […]

Si i fra, og gjør hjelpemiddelordningen bedre

Nå går toget for å si ifra hva vi mener om forslaget om ny hjelpemiddelordning. NHF, FFO og Ergoterapeutene har skrevet et brev til landets kommuner hvor de trekker fram styrker og svakheter ved forslaget som foreligger. Les mer om saken på NHF sine hjemmesider.

http://www.nhf.no/arkiv/oppfordrer-kommunene-til-a-avvise-flere-av-ekspertutvalgets-forslag

Byggekravforslag – mindre inkludering

Regjeringen har foreslått å endre forskriften til plan- og bygningsloven (TEK). Norges Handikapforbund (NHF) mener forslaget er et skritt i helt feil retning. Forslaget er nå på høring med frist 10. februar. Den nye forskriften betegnes TEK 17.

NHF skriver hva forslaget innebærer på sine hjemmesider:
Trangere rom og brattere ramper
Regjeringen ønsker […]

Viktig seier for Norges døvblinde

Døvblinde har siden 2012 fått avslag på tolk-ledsager til en rekke aktiviteter. I statsbudsjettet for 2017 varsler Arbeids- og sosialdepartementet en gledelig endring som igjen kan gi mulighet til et liv uten isolasjon. Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) har siden innstrammingen kom i 2012, jobbet aktivt med denne saken. Døvblindes […]