Siste nytt

Bildet er hentet fra utvalgets nettside

SAFO på Innspillskonferanse i «Utvalget for kvalitetsutvikling i skolen»

Kvalitetsutviklingsutvalget inviterte til innspill i forbindelse med utvalgets oppdrag om å «kartlegge og gjennomgå hvilke behov lærere, skoleledere, skoleeiere og nasjonale myndigheter har for verktøy, prøver og datakilder til kvalitetsutvikling». Utvalget skal foreslå endringer i dagen prøver, verktøy og datakilder med mål om å legge bedre til rette for […]

Viken fylkesvåpen

Forskjellsbehandling ved bruk av TT-kort i Norge

Råd for mennesker med funksjonsnedsettelse i Viken har sendt brev om en alvorlig forskjellsbehandling ved bruk av TT-kort i nåværende fylke Viken.  Bor man i kommende Akershus fylke har man et adskillig lavere beløp til disposisjon i TT-kortet enn det Buskerud og Østfold fylke har pr i dag.

Brevet er […]

Bilde av en veltet glasskrukke med mynter spredt utover.

Trygdeoppgjøret – Hva betyr det for deg?

– Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier Arbeids- og sosialminister Marte Mjøs Persen.

Grunnbeløpet i folketrygden økes med 6,41 prosent til 118.620 kroner. Dette […]

Trygdeoppgjøret 2023

SAFO har i dag sammen med Pensjonistforbundet lagt frem sine krav til trygdeoppgjøret. På tross av at oppgjøret i år er godt sett i lys av andre oppgjør er situasjonen ennå at uføretrygdede ligger på bunn av inntektsskalaen. SAFO er opptatt av at også de som ikke på grunn […]

Tom Tvedt

Et svakt budsjett for grunnleggende rettigheter

– Vi vet at det fortsatt er en vei å gå for å oppfylle menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelser. Det er derfor skuffende at det fra regjeringen gjøres så lite for å sikre retten til å delta på lik linje, sier Tom Tvedt, styreleder i SAFO.

Hverken på arbeid, bolig […]

Foto: NHF

«På høy tid» Utredning fra Likestillings- og mangfoldsutvalget.

(Foto: NHF)

I dag får likestillingsministeren en liste over hva politikerne trenger å gjøre for at vi funksjonshemmede skal få oppfylt våre rettigheter.

«På høy tid» heter utredningen fra Likestillings- og mangfoldsutvalget. NHFs forbundsleder Tove Linnea Brandvik har vært med i utvalget, som gjør det helt tydelig at det nå er […]

Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

Høringsuttalelse SAFO – Helsepersonellkommisjonen – NOU 2023:4 – “Tid for handling”

SAFO har oversendt sin høringsuttalelse om utredningen til helsepersonellkommisjonens utredning – Tid for handling.

Kommisjonen har ikke på noen måte tatt hensyn til funksjonshemmedes menneskerettigheter i sine gjennomganger og vurderinger av fremtidens helsepersonell-utfordringer.

Dette er ikke bare i strid med funksjonshemmedes menneskerettigheter, men også på tvers av utredningsinstruksen.

SAFO påpeker tre områder […]

SAFO i formøte med Pensjonistforbundet før Trygdeforhandlingene

SAFO var i dag (29.mars 23) møtte i dag Pensjonistforbundet for å diskutere felles ståsted i trygdeforhandlingene.

Vi har blitt enige om et felles utgangspunkt knyttet til det foreliggende tallgrunnlaget som skal legges frem i departementets formøte i engere utvalg i forkant av forhandlingene. Selve trygdeforhandlingene finner sted mandag, den […]

Jens Petter Gitlesen på SAFOkonferansen i 2020.

Jens Petter Gitlesen er død.

Det er med stor sorg vi i helgen mottok budskapet om Jens Petters død.

I 2000 fikk Jens Petter og Tone datteren Emilie. Emilie er født med Downs syndrom, og fra 2007 engasjerte han seg i arbeidet i Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Hans engasjement var enormt, både dag og natt.

I […]

Tom Tvedt

SAFOs styreleder Tom Tvedt representerer funksjonshemmede organisasjoner fra Norge i «Funktionshinderrådet i Norden».

Det nordiske funktionshinderrådet er det nordiske ministerråds rådgivende organ på funksjonshemmede-området. Rådets oppdrag er å arbeide for et samfunn som er tilgjengelig og inkluderende for alle. Gjennom Rådet initieres grenseoverskridende nettverk, og det skapes arenaer for kunnskapsutvikling mellom de nordiske landene.

SAFO sin styreleder Tom Tvedt er for denne perioden […]