Siste nytt

Logo

Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) søker Prosjektleder i 30% stilling

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Organisasjonene samarbeider om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. SAFO skal styrke medlemsorganisasjonenes interessepolitiske arbeid […]

Trygdeoppgjøret 2021

Avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst var for 2020 på hele 1,4%. Uenighet om beregninger knyttet til kompensasjonen for 2020 mellom Regjeringen og flere av organisasjonene, deriblant SAFO, gjorde at SAFO sammen med Pensjonistforbundet leverte en uenighetsprotokoll. Regjeringens beregningsmetode slår negativt ut for beregningen av alderspensjon til utbetaling, men […]

Utviklingshemmede plasseres i bofellesskap mot sin vilje.

Utviklingshemmede står årevis i kø for å få egen bolig, og bare én av ti eier egen bolig. Klart brudd på internasjonale menneskerettigheter, mener SAFO.

Leder i SAFO Tove Linnea Brandvik har uttalt seg til NRK. Les hele saken her.

Velkommen til skolen er for alle!

Er du elev på ungdomsskolen eller videregående skole og har en funksjonsnedsettelse?

Da kan du lære mer om rettighetene dine på skolen her. Her finner du også historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

Skolen er for alle.no

STORTINGSVALGET 2021 – Partiene forbereder seg til 13. september

Nå er det snart Stortingsvalg. Vi er ennå et stykke fra målet om «full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede» selv om dette uttalte målet snart et 40 år gammelt.
Partiene er nå ferdig med sine første eller andre- utkast til partiprogram. De gir oss en pekepinn på hvor partienes fokus […]

Informasjon og tips til foreldre

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse opplever ofte at det er vanskelig å finne fram i rettigheter og muligheter for sine barn i skolen. SAFO har nå publisert en nettressur som vi håper kan være til hjelp. Den består av informasjon om rettigheter og muligheter, samt råd og tips fra […]

SAFO gir informasjon og råd

Medlemmer i SAFO-organisasjonene er med på dugnaden! SAFO har i dag gitt melding til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om konsekvensene av tiltak under Covid19-pandemien. Vi har også gitt uttalelse til Helsedirektoratet på høring om føringer til kommunene. Organisasjonene erfarer at det et viktigere enn noen gang å sikre grunnleggende […]

Prioriteringer under Covid19

Helsedirektoratet utarbeider i disse dager føringer for prioritering av helsehjelp under koronapanemien. SAFO har gitt høringsuttalelse som vi gjengir her.

Stor innsats i organisasjonene

SAFOs meldemsorganisasjoner er med på dugnaden for å hindre smittespredning av koronaviruset. Organisasjonene gjør i tillegg en viktig beredskapsinnsats for medlemmer og myndigheter.
Photo by CDC on Unsplash
 
Konsekvenser for medlemmene
I en krisetid blir de som vanligvis er utsatt, enda mer utsatt. Ikke minst har vi sett det den siste uka. Mange av organisasjonenes […]