Siste nytt

Tom Tvedt og Håkons familie

Regjeringen fjerner boligstøtte til mennesker med utviklingshemning

(Foto Tore Kristiansen, VG)

DRAMMEN (VG) Regjeringen vil gjøre det mye dyrere å bygge boliger for personer med utviklingshemming. – Nok en gang må vi ta en kamp mot systemet, sier mammaen til gladgutten Håkon (16).

Styreleder i SAFO, Tom Tvedt sier  – “Blir forslaget vedtatt, så blir det en bråstopp […]

Janne Skei, Tom Tvedt, Tove Linnea Brandvik og Guri Henriksen
Panelet på høringen

SAFO på høring hos Arbeids- og sosialkomiteen

SAFO var i dag i Arbeids- og sosialkomiteen. Styreleder Tom Tvedt snakket om hvordan ekskludering i skolen senere bidrar til ekskludering i arbeidslivet. Grunnskolene er ikke universelt utformet, og mangel på ressurser og kompetanse i skolen fører til utenforskap og diskriminering av funksjonshemmede. Sentralt i våre innspill var også […]

SAFO i høring i Helse- og omsorgskomiteen

SAFO deltok i dag i høring om statsbudsjettet for 2023 i Helse- og omsorgskomiteen. Budsjettet er Støre-Regjeringens første, og innebærer innstramminger som rammer funksjonshemmede.

Her kan du se høringen direkte på Stortingets Nett-TV SAFO var med fra kl. 12:30

SAFO minnet komitéen på artikkel 19. i Funksjonshemmede-konvensjonen. Funksjonshemmede har rett til […]

Bilde av justisminister Mehl

Vil Senterpartiet ta konvensjonen for funksjonshemmede inn i menneskerettsloven?

Skal diskrimineringen mot funksjonshemmede få fortsette, Emilie Enger Mehl? Nærmere én million funksjonshemmede holder pusten i påvente av at Senterpartiet skal vise kortene. Skal konvensjonen inn i norsk menneskerettslov eller ikke? Dette sier blant annet Tom Tvedt fra SAFO i en kronikk skrevet av LDO, FFO, Unge Funksjonshemmede, Ytringsfrihetskommisjonen […]

Tonje Brenna

Opptak fra SAFOs konferanse om inkluderende utdanning

Her finner du opptak fra Inkluderingskonferansen.

Opptak av hele konferansen.

Sang v/ Marlene Svaleng.

Åpning av konferansen v/ Tom Tvedt, leder i SAFO.

Åpningsinnlegg v/ kunnskapsminister Tonje Brenna.

Å definere inkluderingomgrepet. Høgskulen i Volda. Peder Haug.

Implementering av CRPD i kommunene  – status og fremdrift. Barne- ungdoms og familiedirektoratet. Seniorrådgiver i Bufdir Cecilie H. Sandnes.

Historier […]

SAFO og NFU på landsturneringen

SAFO på landsturnering

Landsturneringen for tilrettelagt fotball og håndball ble arrangert i helgen (2. – 4. september) – SAFO og NFU var på plass

Rekordpåmelding – 1700 deltakere og nesten 1100 utøvere, en formidabel deltakelse og interesse for Landsturneringen. Sekstisyv (67) fotballag og sekstien (61) håndballag møttes til dyst, og SAFO var der.

Landsturneringen […]

Inne i NFU-teltet

SAFO på Arendalsuka

Vi byr opp politikere til dans med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Vi ser at elever med funksjonsnedsettelser ekskluderes og stenges ute fra de ordinære klassefellesskapene. Egne skoler, egne rom og/eller egne bygg er status for 30% av funksjonshemmede elever i barneskolen, 50% i ungdomsskolen og 70% i videregående skole. Ekskludering […]

Velkommen til gratis konferanse om en inkluderende skole!

Elever med funksjonsnedsettelse segregeres i videregående skole –

Velkommen til konferansen om en inkluderende skole!

Tid: 9. september 2022 09:00-15:45

Sted: Radisson RED hotel og konferansesenter Oslo Airport

Elever med funksjonsnedsettelse er i liten grad del av det ordinære klassemiljøet i videregående skole. Egne rom, egne bygg, eller til og med egne skoler […]