Søk

Diskrimineringsnemnda har konkludert: Vestland fylkeskommune har diskriminert på grunn av funksjonsnedsetting.

Elevene med tilrettelagt opplæring på Voss videregående skole hadde timeplan på fem timer helt uten innlagt friminutt. Elevene hadde uansett behov for pauser, men disse ble tatt av undervisningstimene. Dette førte til at den faktiske undervisningstiden ble forkortet med en time pr dag, det vil si kortere enn lovlig.

Elevene fikk heller ikke ha friminutt sammen med de andre elevene på skolen, noe som er veldig viktig for å øve opp sosial kompetanse.

Arild Birkenes, koordinator i SAFO Sørvest, utarbeidet klagen.

Les hele saken på nrk.no

ARKIV
SISTE INNLEGG