Brukermedvirkning på systemnivå

SAFOs plattform for brukermedvirkning

Hva er egentlig brukermedvirkning? Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan jobber vi med det? Hvem kan være representant, og hva er egentlig brukermedvirkning i forskning? SAFO har laget et hefte med spørsmål og svar på et felt som de siste tiårene har blitt stadig større: SAFOs plattform for brukermedvirkning.

SAFOs organisasjoner og SAFO som paraplyorganisasjon blir ofte invitert til å delta på ulike arenaer som brukerrepresentanter; – som brukermedvirkere på systemnivå. Disse oppgavene har økt i omfang, og krever mye ressurser i organisasjonene. Med SAFOs plattform for brukermedvirkning vil vi gjøre tydelig hvordan vi ser på brukermedvirkning på systemnivå, og vår deltakelse i den.

SAFO blir med å forme brukermedvirkningen framover, ikke kun bli en «brukermedvirkerleverandør». Vi skal bli mer målrettet i denne delen av organisasjonens arbeid, og mer bevisst rundt hvor SAFO deltar, og hvor eventuelt enkeltorganisasjonene heller kan delta. De som driver opplæring av brukermedvirkere i SAFO, skal ha plattformen som utgangspunkt.

Kurs og samlinger

Både SAFO-regionene og enkeltorganisasjonene arrangerer kurs og temamøter som er nyttige i representasjonen. Medvirkningen skjer på ulike områder, og derfor vil det være ulike temaer representantene trenger kunnskap om. På NHFs hjemmesider kan du finne mange nyttige lenker som gjelder representasjon kommunale råd. Ta gjerne kontakt med din regionen, for å høre om det er kurs eller konferanser på gang.

Nettkurs i brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten har også et eget digitalt grunnkurs for brukermedvirkning i spesialisthelsetjenesten. Kurset er åpent for alle, og kan lastes ned på denne lenken.

Last ned appen RÅD til telefonen din.