Helse- og omsorgstjenester

SAFO jobber ikke direkte med pasientrettigheter, men arbeider med helse- og omsorgstjenester ut i fra et inkluderingsperspektiv. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere en omsorgstjeneste på, der den enkelte er med på å rekruttere egne assistenter og gir dem opplæring i egne behov. SAFO har laget et eget fakta-ark om BPA, med grunnleggende informasjon om ordningen og hva forskningen sier om BPA.

SAFO deltar i Helse og omsorgsdepartementets råd for brukere av helse- og omsorgstjenestene, og i Helsedirektoratets sentrale brukerråd. SAFO regionalt har også mange brukerrepresentanter