Søk

Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema
1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

1.3 Samarbeidet med skolen

1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)

1.5 Det sosiale

1.6 Skoleskyss

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

1.8 Å klage på vedtak

1.9 Viktige aktører sammen med skolen

1.10 Fysisk trening

1.11 Hjelpemidler

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

1.13 Ny i Norge?

1.14 Personer å snakke med

1.14 Personer å snakke med

I krevende situasjoner er det ofte godt å snakke med andre med andre som har erfart noe tilsvarende. Organisasjonene har ofte "likepersoner", som du gjerne kan kontakte om du trenger noen å snakke med.

Likepersoner- hva er det?

Likepersonarbeid kjennetegnes av mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, og som henter kunnskap, livserfaring og støtte fra hverandre.

Mange som får et barn med en funksjonsnedsettelse ønsker veiledning i forhold til sin livssituasjon og/eller informasjon om sine rettigheter.

Veiledning og likepersonhjelp er derfor et av de viktigste tilbudene organisasjonene gir sine medlemmer. I organisasjonene møter du foreldre med solid, egenerfart kunnskap.

Kombinasjonen kompetanse og erfaring gir den beste kvaliteten på et likepersontilbud. Arbeidet bygger på prinsippet om hjelp til selvhjelp. Å være i samme båt…

Foto: LinkedIn Sales Navigator on Unsplash

Det vi alle har felles er at vi trenger noen å lene oss mot, noen som er der for å støtte når hverdagen oppleves i oppoverbakke, når utfordringene blir for store til å møte dem alene.

Det gjør godt å møte andre i samme båt, for når andres livssituasjon likner vår egen, oppleves det ofte som en trøst.

Likepersonarbeidet i funksjonshemmedes organisasjoner dreier seg mye om akkurat dette, om det å møte andre i samme situasjon, om det å gi støtte og hjelp, og bidra til sosial tilhørighet. Våre likepersoner har taushetsplikt. Likepersonarbeidet skal drives av medlemmene, for medlemmene!

Ressurser

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående