Søk

Inkluderende opplæring

Informasjon og tips til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser i skolen.
Sentrale tema
1.1 Hvorfor er inkluderende skole viktig?

1.2 Hva skal du bli når du blir stor?

1.3 Samarbeidet med skolen

1.4 Spesialundervisning og individuell opplæringsplan (IOP)

1.5 Det sosiale

1.6 Skoleskyss

1.7 Skolefritidsordning/tilsyn før og etter skoletid

1.8 Å klage på vedtak

1.9 Viktige aktører sammen med skolen

1.10 Fysisk trening

1.11 Hjelpemidler

1.12 Medisinering i skoletiden og på SFO/AKS

1.13 Ny i Norge?

1.13 Ny i Norge?

Foreldre som nettopp har kommet til Norge og har barn med funksjonsnedsettelser kan oppleve å ha vansker, blant annet med å orientere seg i det norske byråkratiet.

Ikke vær redd for å be om hjelp. Du kan kontakte ansatte i barnehagen, skolen, hos fastlegen eller andre i kommunen.

Det er også mulig å ta kontakt med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). FUG kan gi råd og veiledning til foreldre om samarbeidet med skolen, på telefon eller mail og på FUG sin hjemmeside.

Oversikt over skolesystemet i Norge

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI - har laget en brosjyre som inneholder ulik praktisk informasjon fra offentlige etater. Den heter Ny i Norge.

I Ny i Norge, side 54-59 finner du en oversikt over over det norske skolesystemet, og gode råd til foreldre (side 55)

Om minoritetsspråk og særskilt norskopplæring

Elever med annet morsmål enn norsk har rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter til å følge vanlig undervisning. Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.

Du kan lese mer om dette på FUG sine hjemmesider.

Skolen skal tilpasse undervisningen for minoritetsspråklige elever, og Utdanningsdirektoratet gir veiledning til skoler om hvordan det kan gjøres.

Spesialpedagogisk hjelp

Utdanningsdirektortet har laget en brosjyre om om spesialpedagogisk hjelp. Denne er oversatt til mange ulike språk.

Minoritetsrådgivere i videregående skole

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet stillinger som minoritetsrådgivere ved videregående skoler som har mange minoritetsspråklige elever.

Minoritetsrådgivere skal ha tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbud. Dette finner du mer opplysninger om på vilbli-sidene, som er en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring.

Ressurser

1.14 Personer å snakke med

Barneskole Ungdomsskole Videregående skole Etter videregående