Hovedkategori

Anniken Huitfeldt til EU-toppmøte.

Barne-og likestillingsminister Anniken Huitfeldt møtte kollegaer fra andre europeiske land og drøftet implementeringen av den nye FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Genterapi som behandlingsform mot øyesykdom

Atle Lunde, leder i NBF, er en av mange som har øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP). Forskning på sykdommen gir håp om at det kan gå an å behandle den ved hjelp av genterapi. Det kan ta tid å finne ut mer om behandlingsformen, men kommende generasjoner kan komme til […]

Rapporten fra SAFO konferansen 2007 er klar

Rapporten har blitt ett dokument som kan kan brukes som et oppslagsverk for brukermedvirkning. Den tar for seg brukermedvirkning på systemnivå, og utfordringer som følger med det systemet vi har i dag.