Søk

Kommunene for Alle. Konferanse om universell utforming og aldersvennlig samfunn i kommunal planlegging

SAFO og Pensjonistforbundet arrangerte mandag 15. april konferanse Kommunen for alle med fokus på aldersvennlig samfunn og universell utforming i kommunal planlegging.

Konferansen ble streamet og tatt opp.

Her finner du innleggene fra konferansen:

Tom Tvedt

Anne Kristine Linnestad Høyre

Video Helga Hetland

Eyvind Frilseth Pensjonistforbundet

Jan Tøssebro NTNU

Hodan Adan Husbanken

Per Torgersen Oslo kommune

Tomas Nesheim Temaplan uu i Stavanger

Åse Danbolt Statsbygg

Elise Waagen AP Utdannings og forskningskomiteen

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG