Søk

Ekspertutredningen om hvordan våre menneskerettigheter skal tas inn i lovverket.

I dag kom ekspertutredningen om hvordan våre menneskerettigheter skal tas inn i lovverket.

Utvalget var delt, men flertallet var for at funksjonshindredes menneskerettigheter skal inn i menneskerettighetsloven. Utvalgsleder, tidligere høyesterettsdommer, Hilde Indreberg og professor Kjetil Mujezinovic Larsen var for, og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernes var mot.

«Jeg er glad for at utvalgets flertall konkluderer med at funksjonshemmedekonvensjonen må inn i menneskerettsloven, men bekymret for hvordan den delte innstillingen vil påvirke prosessen videre. Vi håper at regjeringen vil ta innover seg argumentasjonen fra utvalgets flertall og sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter», dette sier leder i SAFO, Tom Tvedt som reaksjon på utredningen.

Lenke til utredningen

Her kan du se opptak av sendingen. 

ARKIV
SISTE INNLEGG