SAFO i møte med kunnskapsdepartementet

SAFO møtte tirsdag 10. februar statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet. Det er SAFOs bekymring over økt segregering i skolen som var bakgrunnen for møtet.

SAFOs hovedfokus i 2009 er opplæringspolitikk og boligpolitikk.

 

Hovedårsaken til at SAFOs hovedstyre valgte akkurat opplæringspolitikk er fordi det nå er dokumentert en utvikling i norske kommuner som innebærer opprettelse av flere forsterkede enheter.

Det var flere forhold SAFO tok opp med Rugtvedt, blant annet var SAFO kritisk til at elever med nedsatt funksjonsevnes ikke er inkludert i flere NOUer eller Stortingsmeldinger som er kommet i det siste.

Kunnskapsdepartmentet deler SAFOs visjon om hva den inkluderende fellesskolen er. De har i det siste kommet med noen tiltak, blant annet i forhold til lærerutdanningen som SAFO tror kan bidra til å bedre situasjonen i skolen, men vi mener fortsatt at det er nødvendig å ha enda mer fokus på denne gruppen elever og konkrete tiltak som kan heve rektor og lærernes kompetanse på feltet.

SAFOs innspill til departementet.

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG