Søk

Paradigmeskifte

Likestillings- og diskrimineringsombudet holdt konferanse om diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for organisasjoner og interesserte. Blant innlederne var Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt og SAFO.

Et stort antall interesserte deltok på LDOs konferanse om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

SAFOs innlegg fokuserte på hva innføringen av DT-loven betyr konkret for politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, hvordan samhandlingen mellom organisasjonene og myndigheten bør være og hvordan dette endrer perspektivet for organisasjonene.

ARKIV
SISTE INNLEGG