Paradigmeskifte

Paradigmeskifte

Et stort antall interesserte deltok på LDOs konferanse om Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

SAFOs innlegg fokuserte på hva innføringen av DT-loven betyr konkret for politikken for personer med nedsatt funksjonsevne, hvordan samhandlingen mellom organisasjonene og myndigheten bør være og hvordan dette endrer perspektivet for organisasjonene.