Author - Safo

Logo

Samarbeidsforumet Av Funksjonshemmedes Organisasjoner (SAFO) søker Prosjektleder i 30% stilling

SAFO er en paraplyorganisasjon for Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Foreningen Norges Døvblinde (FNDB).

Organisasjonene samarbeider om likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og om å gjøre FN-konvensjonen om rettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne til en realitet i Norge. SAFO skal styrke medlemsorganisasjonenes interessepolitiske arbeid […]

Trygdeoppgjøret 2021

Avviket mellom anslått og faktisk lønnsvekst var for 2020 på hele 1,4%. Uenighet om beregninger knyttet til kompensasjonen for 2020 mellom Regjeringen og flere av organisasjonene, deriblant SAFO, gjorde at SAFO sammen med Pensjonistforbundet leverte en uenighetsprotokoll. Regjeringens beregningsmetode slår negativt ut for beregningen av alderspensjon til utbetaling, men […]

Utviklingshemmede plasseres i bofellesskap mot sin vilje.

Utviklingshemmede står årevis i kø for å få egen bolig, og bare én av ti eier egen bolig. Klart brudd på internasjonale menneskerettigheter, mener SAFO.

Leder i SAFO Tove Linnea Brandvik har uttalt seg til NRK. Les hele saken her.

Velkommen til skolen er for alle!

Er du elev på ungdomsskolen eller videregående skole og har en funksjonsnedsettelse?

Da kan du lære mer om rettighetene dine på skolen her. Her finner du også historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

Skolen er for alle.no

STORTINGSVALGET 2021 – Partiene forbereder seg til 13. september

I overkant av 7 måneder er det til vi igjen har Stortingsvalg. Vi er ennå et stykke fra målet om «full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede» selv om dette uttalte målet snart et 40 år gammelt.
Partiene er nå ferdig med sine første eller andre- utkast til partiprogram. De gir […]

SAFOs høringssvar til KMD om rapporten fra Hagenutvalget

SAFO har skrevet høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om rapporten fra Hagenutvalget. Ekspertutvalget har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

SAFO er spesielt opptatt av tre punkt:

Nedleggelse av Statped.
Kollektivtransport, forslaget om TT-Transport.
Kompetansepolitikk, forslaget om voksenopplæring og lærerkandidater.

Du kan lese hele SAFOs høringssvar her: KMD 180509 Høringsuttalelse på rapport fra […]

Frivillighetskonferansen 2017

Invitasjon til KS frivillighetskonferanse 19.mai 2017 i KS Agenda Møtesenter, Oslo

Hvordan kan kommunens frivillighetspolitikk bedre tydeliggjøre hva slags rolle kommunen bør ha? Gode eksempler på kommuner som lykkes med å avklare forventningene og som har bedret samspill.

Kommunesektoren preges nå av omstilling, fornyelse og økt fokus på frivillighet. Dette setter […]

Si i fra, og gjør hjelpemiddelordningen bedre

Nå går toget for å si ifra hva vi mener om forslaget om ny hjelpemiddelordning. NHF, FFO og Ergoterapeutene har skrevet et brev til landets kommuner hvor de trekker fram styrker og svakheter ved forslaget som foreligger. Les mer om saken på NHF sine hjemmesider.

 

Vellykket samling i Tromsø

Den første helgen i juni var det samling for representanter i kommunale råd for funksjonshemmede og brukerutvalg ved NAV og helseforetak. Det ble noen lærerike, bevisstgjørende og inspirerende dager.

Prosjektet “Mentor og app i rådsarbeid” hadde sin første samling. Les videre det prosjektleder Lizett Skottestad skriver på NHFs hjemmeside.