Author - Safo

Velkommen til skolen er for alle!

Er du elev på ungdomsskolen eller videregående skole og har en funksjonsnedsettelse?

Da kan du lære mer om rettighetene dine på skolen her. Her finner du også historier fra andre unge som har vært i lignende situasjon som deg.

Skolen er for alle.no

STORTINGSVALGET 2021 – Partiene forbereder seg til 13. september

I overkant av 7 måneder er det til vi igjen har Stortingsvalg. Vi er ennå et stykke fra målet om «full deltakelse og likestilling av funksjonshemmede» selv om dette uttalte målet snart et 40 år gammelt.
Partiene er nå ferdig med sine første eller andre- utkast til partiprogram. De gir […]

SAFOs høringssvar til KMD om rapporten fra Hagenutvalget

SAFO har skrevet høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om rapporten fra Hagenutvalget. Ekspertutvalget har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

SAFO er spesielt opptatt av tre punkt:

Nedleggelse av Statped.
Kollektivtransport, forslaget om TT-Transport.
Kompetansepolitikk, forslaget om voksenopplæring og lærerkandidater.

Du kan lese hele SAFOs høringssvar her: KMD 180509 Høringsuttalelse på rapport fra […]

Frivillighetskonferansen 2017

Invitasjon til KS frivillighetskonferanse 19.mai 2017 i KS Agenda Møtesenter, Oslo

Hvordan kan kommunens frivillighetspolitikk bedre tydeliggjøre hva slags rolle kommunen bør ha? Gode eksempler på kommuner som lykkes med å avklare forventningene og som har bedret samspill.

Kommunesektoren preges nå av omstilling, fornyelse og økt fokus på frivillighet. Dette setter […]

Si i fra, og gjør hjelpemiddelordningen bedre

Nå går toget for å si ifra hva vi mener om forslaget om ny hjelpemiddelordning. NHF, FFO og Ergoterapeutene har skrevet et brev til landets kommuner hvor de trekker fram styrker og svakheter ved forslaget som foreligger. Les mer om saken på NHF sine hjemmesider.

 

Vellykket samling i Tromsø

Den første helgen i juni var det samling for representanter i kommunale råd for funksjonshemmede og brukerutvalg ved NAV og helseforetak. Det ble noen lærerike, bevisstgjørende og inspirerende dager.

Prosjektet “Mentor og app i rådsarbeid” hadde sin første samling. Les videre det prosjektleder Lizett Skottestad skriver på NHFs hjemmeside.

Signerte ikke trygdeprotokollen

SAFO skrev ikke under protokollen etter årets trygdeoppgjør. Forhandlingene ble avsluttet torsdag 19.mai, og organisasjonene fikk ikke innfridd sine krav.

SAFO var representert i forhandlingene ved styreleder Arne Lein.

Årets trygdeforhandlinger ble avsluttet torsdag 19. mai, etter en kort drøftelse mellom organisasjonene av pensjonister og trygdede og regjeringen, ved arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– […]

SAFOs plattform for brukermedvirkning

Hva er egentlig brukermedvirkning? Hva ønsker vi å oppnå, og hvordan jobber vi med det? Hvem kan være representant, og hva er egentlig brukermedvirkning i forskning? SAFO-organisasjonene har blitt enige om en plattform på et felt som de siste tiårene har blitt stadig større.

Nyttig veileder fra Husbanken

Veilederen retter seg mot mennesker med utviklingshemming og deres pårørende (eventuelt verge), som ønsker å kjøpe eller bygge egen bolig, enten alene eller sammen med flere.