Author - Safo

Nå er vi i gang

ENDELIG, Regjeringen har nå satt ned det offentlige utvalget som skal utrede hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inkluderes i norsk lov.

Det var jammen på tide, men uansett, nå er vi endelig i gang.

Ekspertutvalget består av 3 medlemmer som følger:

Hilde Indreberg, høyesterettsdommer (leder)
Kjetil Mujezinovic Larsen, professor
Sven Ole Fagernæs. […]

Utdannings- og forskningskomiteen

SAFO på høring i Utdannings- og forskningskomiteen.

SAFO var i høring i utdannings- og forskningskomiteen i dag. Vi hadde fokus på en inkluderende skole for alle. Våre to hovedkrav var som følger:

SAFO ber om at komiteen

Legger inn en merknad hvor Stortinget ber Regjeringen at den gjennom lov og regelverk, og ved hjelp av prosjektmidler og […]

SAFO deltok på høring

SAFO på høring i kommunalkomiteen

SAFO fokuserte på inkludering i skolen, og funksjonshemmedes rett til å velge bosted, velge hvor og med hvem man skal bo under høringen i kommunalkomiteen på Stortinget.

Investeringstilskuddet er lagt på is – og vi ser ingen finansiering av universell utforming i skolen. Selv om vi i Norge er opptatt […]

Tom Tvedt og Håkons familie

Regjeringen fjerner boligstøtte til mennesker med utviklingshemning

(Foto Tore Kristiansen, VG)

DRAMMEN (VG) Regjeringen vil gjøre det mye dyrere å bygge boliger for personer med utviklingshemming. – Nok en gang må vi ta en kamp mot systemet, sier mammaen til gladgutten Håkon (16).

Styreleder i SAFO, Tom Tvedt sier  – “Blir forslaget vedtatt, så blir det en bråstopp […]

Janne Skei, Tom Tvedt, Tove Linnea Brandvik og Guri Henriksen
Panelet på høringen

SAFO på høring hos Arbeids- og sosialkomiteen

SAFO var i dag i Arbeids- og sosialkomiteen. Styreleder Tom Tvedt snakket om hvordan ekskludering i skolen senere bidrar til ekskludering i arbeidslivet. Grunnskolene er ikke universelt utformet, og mangel på ressurser og kompetanse i skolen fører til utenforskap og diskriminering av funksjonshemmede. Sentralt i våre innspill var også […]

SAFO i høring i Helse- og omsorgskomiteen

SAFO deltok i dag i høring om statsbudsjettet for 2023 i Helse- og omsorgskomiteen. Budsjettet er Støre-Regjeringens første, og innebærer innstramminger som rammer funksjonshemmede.

Her kan du se høringen direkte på Stortingets Nett-TV SAFO var med fra kl. 12:30

SAFO minnet komitéen på artikkel 19. i Funksjonshemmede-konvensjonen. Funksjonshemmede har rett til […]

Bilde av justisminister Mehl

Vil Senterpartiet ta konvensjonen for funksjonshemmede inn i menneskerettsloven?

Skal diskrimineringen mot funksjonshemmede få fortsette, Emilie Enger Mehl? Nærmere én million funksjonshemmede holder pusten i påvente av at Senterpartiet skal vise kortene. Skal konvensjonen inn i norsk menneskerettslov eller ikke? Dette sier blant annet Tom Tvedt fra SAFO i en kronikk skrevet av LDO, FFO, Unge Funksjonshemmede, Ytringsfrihetskommisjonen […]

SAFO og NFU på landsturneringen

SAFO på landsturnering

Landsturneringen for tilrettelagt fotball og håndball ble arrangert i helgen (2. – 4. september) – SAFO og NFU var på plass

Rekordpåmelding – 1700 deltakere og nesten 1100 utøvere, en formidabel deltakelse og interesse for Landsturneringen. Sekstisyv (67) fotballag og sekstien (61) håndballag møttes til dyst, og SAFO var der.

Landsturneringen […]

Inne i NFU-teltet

SAFO på Arendalsuka

Vi byr opp politikere til dans med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Vi ser at elever med funksjonsnedsettelser ekskluderes og stenges ute fra de ordinære klassefellesskapene. Egne skoler, egne rom og/eller egne bygg er status for 30% av funksjonshemmede elever i barneskolen, 50% i ungdomsskolen og 70% i videregående skole. Ekskludering […]