Author - Safo

Skolen er for alle

Webinar om inkluderende skole torsdag 16. juni kl. 20.00-21.15

Klikk her for å delta på webinaret

Safo inviterer til webinar om inkluderende praksis i skole 16 juni kl. 20- 21.15 Skole er den viktigste arenaen for skolebarn og god inkludering i skole er noe våre medlemmer er veldig opptatte av.

I dagens webinar står følgende på programmet:

– Velkommen, Janne Skei, […]

SAFO på møte med Helse- og omsorgsministeren

SAFO på møte med Helse- og omsorgsministeren

I dag, den 8. juni møtte SAFO, sammen med flere andre organisasjoner, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og eldrepolitisk talsperson i AP – Tove Elise Madland.

Tema var Regjeringens Bo-trygt reform hvor Regjeringen har som mål at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og […]

Foto: KUD

SAFO på Rundebordskonferansen 2022

(Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

Fysiske møter er igjen mulig, og den 30. mai 2022 møtte SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede opp i Kultur- og Likestillingsdepartementets lokaler for oppdatering og dialog med politisk ledelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Hovedsaken i […]

Juridisk fakultet i Bergen

SAFO på juridisk fakultet i Bergen

Mandag, den 23. mai hadde studentforeningen MinoJur invitert til panelsamtale om funksjonshemmedes rettigheter. Tema var om lovgivningen som skal ivareta rettighetene til funksjonshemmede ivaretas og, dersom ikke, hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre dette. Full honnør til MinoJur i Bergen som setter fokus på et så viktig […]

Kjerkol

Statsråd Kjerkol mener at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har ansvar for å følge opp og implementere CRPD

Foto: Stortinget

Opptrappingsplan for psykisk helse var tema for møtet hos helse- og omsorgsministeren fredag, den 13. mai. Hedvig Ekberg, styremedlem i SAFO var vår representant.

FN-Konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse CRPD inkluderer menneskerettigheter på alle livets områder.

Dette ser det imidlertid ut til at Kjerkol uenig i.

Hedvig […]

SAFO MED PROGRAMLEDER MATS SOLLID OG EMPO TV HOS IDRETTSFORBUNDET

SAFO med programleder Mats Solllid og Empo TV hos Idrettsforbundet

Fredag, den 13. mai var SAFO sammen med EmpoTV hos idrettsforbundet. Mats er opptatt av trening og er en del av et prosjekt i EmpoTV som er i ferd med å utvikle en treningsapp for utviklingshemmede.

SAFO jobber for like muligheter for funksjonshemmede til å trene, være aktive og drive […]

SAFO i møte med Senterpartiets helsefraksjon

SAFO var i dag, den 5. mai – i møte med Senterpartiets helsefraksjon. Fokus i møtet var vår kjernesak om å inkludere konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) i Menneskerettsloven samt Brukerstyrt personlig assistanse. Senterpartiets Hans Inge Myrvold lovet å ta med seg våre innspill i sitt […]

Funksjonshemmedes rettigheter må inn i menneskerettsloven

De er stortingsrepresentanter for hvert sitt regjeringsparti. Begge mener at menneskerettsloven er rett adresse for funksjonshemmedes menneskerettigheter når de skal inn i norsk lov.
Senterpartiets Anja Ninasdotter Abusland og Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. De to er tydelige på at FN-konvensjonen om rettighetene til personer […]