Author - Safo

Konferanse om universelt design

Universal Design: Shaping a sustainable, equitable, and resilient future for all

Tid: 20. november 2024 08.00 – 22. november 2024 14.00
Sted: Radisson Blu Plaza hotel, Sonja Henies plass 3, Oslo, Norway

The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) are delighted to be hosting the seventh conference in a series of biennial international conferences on Universal Design, UD2024. Join us in advancing […]

Gode råd

Gode råd

FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede har laget et opplæringsopplegg for medlemmer i kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Lenke til Opplæringsopplegget “Gode råd”

Rapport FNkonvensjonen
Ekspertutredningen 1
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Ekspertutredningen om hvordan våre menneskerettigheter skal tas inn i lovverket.

I dag kom ekspertutredningen om hvordan våre menneskerettigheter skal tas inn i lovverket.

Utvalget var delt, men flertallet var for at funksjonshindredes menneskerettigheter skal inn i menneskerettighetsloven. Utvalgsleder, tidligere høyesterettsdommer, Hilde Indreberg og professor Kjetil Mujezinovic Larsen var for, og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernes var mot.

“Jeg er glad for […]

Bilde av Ingvild Kjerkol

SAFO på møte med Kjerkol om prioriteringsmeldingen

SAFO har i dag tirsdag 9. januar vært i møte med Helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol. Møtet gjaldt innspill til arbeidet med melding om prioritering. Ministeren ba i dette møtet særlig om innspill knyttet til temaene personell og helseteknologi.

Her er punkter fra SAFOs innlegg på møtet.

HO-loven lister mange […]

Rapport CRPD

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD lansert – SAFO var der

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD – Funksjonshemmedes menneskerettigheter ble lansert den 7. desember 2023. Nedfelt på 180 sider og med utgangspunkt i en rekke problemstillinger, gjennomgås forpliktelsene, norsk rett, praksisen og gapet mellom retten, praksisen og artiklene. Ombudet kommer med langt over 100 anbefalinger for å sikre bedre […]

Gabriel Wilhelmsen Hoff

SAFO kondolerer

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at lederen av NHFs ungdomsorganisasjon NHFU, Gabriel Wilhelmsen Hoff, var gått bort.
Gabriel var styrerepresentant i SAFOs hovedstyre etter at NHFU ble medlem i SAFO i juni i år.

Gabriel døde uventet onsdag den 15. november, bare 27 år gammel.

Les mer på […]

Skolemøte Tromsø

Åpent møte inkluderende skole i Tromsø

HOLD AV DATOEN 16.11.23

Likestillings- og diskrimineringsombud  Bjørn Erik Thon og kollegaer er glade for å kunne invitere til

Åpent temamøte Om Likestillingsarbeid i Tromsø og funksjonshemmedes rettigheter

DEL I

16.11.23

Tidspunkt kl. 13.15 – 15.00

Møteplass: Kommunestyresalen – Rådhuset

Kommunens plikt til å arbeide aktivt for likestilling
Hvordan jobber Tromsø for en inkluderende by?
Foredrag og diskusjon

DEL […]

Funksjonshemmedes menneskerettigheter slår fast retten til et selvstendig liv – til å leve og bo der man vil

Stadig flere kommuner satser på store samlokaliseringer av boliger som øremerkes funksjonshemmede. Veien til tidligere tiders institusjoner for funksjonshemmede er stadig kortere, og i flere kommuner institusjonaliseringen av funksjonshemmede så å si komplett. Regjeringen velger også i dette budsjettet å lukke øynene, det vil si den påpeker sin målsetning […]