SAFO reagerer på Arbeiderpartiets programforslag.

SAFO reagerer på Arbeiderpartiets programforslag.

Det konkrete forslaget går på inkludering av alle barn i nærskolen. SAFO mener at arbeiderpartiets forslag gjør at felleskolen er i fare dersom forslaget blir vedtatt, siden forslaget kan åpne for mer segregering og flere spesialskoler.

Les brevet til Arbeiderpartiet her.