SAFO reagerer på Arbeiderpartiets programforslag.

SAFO reagerer på Arbeiderpartiets forslag angående fellesskolen, og har sendt et brev med forslag på en konkret endring som vi håper arbeiderpartiet tar med seg i sitt videre arbeid med partiprogrammet.

Det konkrete forslaget går på inkludering av alle barn i nærskolen. SAFO mener at arbeiderpartiets forslag gjør at felleskolen er i fare dersom forslaget blir vedtatt, siden forslaget kan åpne for mer segregering og flere spesialskoler.

Les brevet til Arbeiderpartiet her.

ARKIV
SISTE INNLEGG