Sammentreff 2009

Dialogkonferansen Sammentreff 2009 ønsker flere påmeldinger fra foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og ansatte i funksjonshemmedes organisasjoner. Konferansens mål er å sette søkelyset på hva som skjer i møtene mellom foreldre og fagpersoner som jobber med barn med nedsatt funksjonsevne.
ARKIV
SISTE INNLEGG