Premiære på Tangerudbakken borettslag

Premiære på Tangerudbakken borettslag

Det er et varmt og åpent møte seerne får med hovedpersonene i serien. De inviterer oss inn i livene sine, og viser oss at de lever fullverdige liv med egne interesser og meninger. Den første episoden var full av humor og glede og følelser.

Link til TV Norges hjemmeside, og link til NFUs hjemmeside der det står mer om saken.