Hovedkategori

En idrett

SAFO bidro- Idrettstinget vedtok, og nå leverer Norsk Idrettsforbund

Sammen med Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund, FFO og Unge Funksjonshemmede, rettet SAFO en henvendelse til Idrettstinget i oktober i fjor. Vi ba om en «tydelig satsning for likestilling og økt prioritering av paraidretten i fremtiden». Idrettstinget vedtok å utarbeide «en offensiv plan for hvordan idrettstilbudet for mennesker med utviklingshemming […]

Selvstyrt er velstyrt

En ny lov om brukerstyrt personlig assistanse

Torsdag, den 16. desember klokken 10.00, overleverte BPA-utvalget sin NOU – offentlige utredning til statsråd Kjerkol. «Jeg skulle gjerne ha sett at vi kunne ha overlevert til helseministeren våre enstemmige råd», sier SAFOs representant i utvalget og styremedlem i SAFO Tove- Linnea Brandvik. «Dessverre var det umulig å få […]

BPA for selvbestemmelse

Pressemelding fra BPA-utvalgets funksjonshemmede medlemmer

PM: Funksjonshemmede lanserer eget lovforslag om BPA

BPA-utvalget har i dag presentert sin offentlige utredning om hvordan assistanseordningen for funksjonshemmede (BPA) skal bidra til funksjonshemmedes likestilling. Funksjonshemmedes representanter i BPA-utvalget har tatt dissens og leverer sitt eget lovforslag.

– Helt siden Uloba utviklet Borgerstyrt personlig assistanse for funksjonshemmede i Norge, har […]

BPA

Helse- og omsorgsministeren mottar NOU om brukerstyrt personlig assistanse

Et offentlig utvalg fikk september 2019 i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalgsleder Marianne Skattum vil torsdag 16. desember presentere hovedkonklusjonene og overrekke rapporten til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Helse- og omsorgsministeren mottar NOU om brukerstyrt personlig assistanse – regjeringen.no

Foto: Uloba

Overlevering av NOU om BPA

Torsdag 16. desember kl. 10.00 vil BPA utvalget levere sin NOU til Helseminister Ingvild Kjerkol.

Informasjonsmøte kl. 14.00
BPA utvalgets mandat var å utrede BPA ordningen som verktøy for å sikre likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede med et assistansebehov.  Utvalget har behandlet mange kompliserte og prinsipielle sider ved dagens og fremtidens […]

3. desember

Styremedlem i SAFO – Tom Tvedt – avsluttet markeringen av funksjonshemmedes dag den 3. desember

Styremedlem i SAFO – Tom Tvedt – avsluttet markeringen av funksjonshemmedes dag den 3. desember

Barne, Ungdoms- og Familiedirektoratets (BUFdir) markering av 3. desember – FN-dagen for personer med nedsatt funksjonsevne, hadde dette året artikkel 24, om inkluderende utdanning, som tema. Vår statssekretær Gry Haugsbakken åpnet ballet, og statssekretæren for […]

FN-logo

Funksjonshemmedes menneskerettigheter – et vindu mot vår verden

Vi markerer vår rett til å delta – 3. desember er funksjonshemmedes dag.

I 1981 bidrog FNs internasjonale år for funksjonshemmede som innfallsport for FNs tiår for funksjonshemmede i perioden fra 1983 til 1992. Funksjonshemmedes rettigheter ble i perioden løftet høyere på dagsorden og resulterte i at FNs generalforsamling […]

Universitetet i Oslos menneskerettighetspris 2021: Til kamp for utviklingshemmedes grunnleggende rettigheter

Jens Petter Gitlesen tildeles Universitetet i Oslos Menneskerettighetspris for 2021. Gitlesen har gjennom en årrekke vært en forkjemper for utviklingshemmedes rettigheter, og bidratt til å sikre at også utviklingshemmede i større grad får sine menneskerettigheter oppfylt.

–Det er en stor glede å gratulere Jens Petter Gitlesen med tildelingen av Universitetet […]