Hovedkategori

Filmen «Brutte lenker» ble vist på Vega Scene i går. Filmen var sterk kost fra et skoleregime som i dag ville vært helt utenkelig.

I etterkant var det en samtale om likestilling, om situasjonen da Linde skole fremdeles var operativ sammenlignet med dagen i dag.

Forbundsleder Tove-Linnea Brandvik i NHF deltok […]

Filmplakat tre ansikt og tekst

Invitasjon til filmvisning og panelsamtale 26. januar

Norges Handikapforbund og Lindeveteranene-prosjektet inviterer til filmpremiere for kortdokumentaren “Brutte lenker” av Mats Bjerknes torsdag 26. januar. I filmen møter vi Astrid Staalesen, Torfinn Pettersen og Hannah Lunden, og vi får et innblikk i hvordan det var å vokse opp og være funksjonshemmet i Norge i etterkrigstiden, sammenlignet med […]

Felles krav til statsbudsjettet

SAFO har i dag (den 20.desember 2022) sammen med 15 andre organisasjoner sendt inn felles krav til statsbudsjettet på Kunnskapsdepartementets område.

Vi mener det er på tide at Regjeringen griper fatt i sin lovnad fra Hurdalsplattformen om å oppfylle «Veikart universelt utformet nærskole 2030».

 

Konkret ber våre organisasjoner om:

Organisasjonene ber […]

Nå er vi i gang

ENDELIG, Regjeringen har nå satt ned det offentlige utvalget som skal utrede hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inkluderes i norsk lov.

Det var jammen på tide, men uansett, nå er vi endelig i gang.

Ekspertutvalget består av 3 medlemmer som følger:

Hilde Indreberg, høyesterettsdommer (leder)
Kjetil Mujezinovic Larsen, professor
Sven Ole Fagernæs. […]

Utdannings- og forskningskomiteen

SAFO på høring i Utdannings- og forskningskomiteen.

SAFO var i høring i utdannings- og forskningskomiteen i dag. Vi hadde fokus på en inkluderende skole for alle. Våre to hovedkrav var som følger:

SAFO ber om at komiteen

Legger inn en merknad hvor Stortinget ber Regjeringen at den gjennom lov og regelverk, og ved hjelp av prosjektmidler og […]

SAFO deltok på høring

SAFO på høring i kommunalkomiteen

SAFO fokuserte på inkludering i skolen, og funksjonshemmedes rett til å velge bosted, velge hvor og med hvem man skal bo under høringen i kommunalkomiteen på Stortinget.

Investeringstilskuddet er lagt på is – og vi ser ingen finansiering av universell utforming i skolen. Selv om vi i Norge er opptatt […]

Tom Tvedt og Håkons familie

Regjeringen fjerner boligstøtte til mennesker med utviklingshemning

(Foto Tore Kristiansen, VG)

DRAMMEN (VG) Regjeringen vil gjøre det mye dyrere å bygge boliger for personer med utviklingshemming. – Nok en gang må vi ta en kamp mot systemet, sier mammaen til gladgutten Håkon (16).

Styreleder i SAFO, Tom Tvedt sier  – “Blir forslaget vedtatt, så blir det en bråstopp […]

Janne Skei, Tom Tvedt, Tove Linnea Brandvik og Guri Henriksen
Panelet på høringen

SAFO på høring hos Arbeids- og sosialkomiteen

SAFO var i dag i Arbeids- og sosialkomiteen. Styreleder Tom Tvedt snakket om hvordan ekskludering i skolen senere bidrar til ekskludering i arbeidslivet. Grunnskolene er ikke universelt utformet, og mangel på ressurser og kompetanse i skolen fører til utenforskap og diskriminering av funksjonshemmede. Sentralt i våre innspill var også […]

SAFO i høring i Helse- og omsorgskomiteen

SAFO deltok i dag i høring om statsbudsjettet for 2023 i Helse- og omsorgskomiteen. Budsjettet er Støre-Regjeringens første, og innebærer innstramminger som rammer funksjonshemmede.

Her kan du se høringen direkte på Stortingets Nett-TV SAFO var med fra kl. 12:30

SAFO minnet komitéen på artikkel 19. i Funksjonshemmede-konvensjonen. Funksjonshemmede har rett til […]