Hovedkategori

Gode råd

Gode råd

FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede har laget et opplæringsopplegg for medlemmer i kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse. 
Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Lenke til Opplæringsopplegget “Gode råd”

Rapport FNkonvensjonen
Ekspertutredningen 1
Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

Ekspertutredningen om hvordan våre menneskerettigheter skal tas inn i lovverket.

I dag kom ekspertutredningen om hvordan våre menneskerettigheter skal tas inn i lovverket.

Utvalget var delt, men flertallet var for at funksjonshindredes menneskerettigheter skal inn i menneskerettighetsloven. Utvalgsleder, tidligere høyesterettsdommer, Hilde Indreberg og professor Kjetil Mujezinovic Larsen var for, og tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernes var mot.

“Jeg er glad for […]

Bilde av Ingvild Kjerkol

SAFO på møte med Kjerkol om prioriteringsmeldingen

SAFO har i dag tirsdag 9. januar vært i møte med Helse- og sosialminister Ingvild Kjerkol. Møtet gjaldt innspill til arbeidet med melding om prioritering. Ministeren ba i dette møtet særlig om innspill knyttet til temaene personell og helseteknologi.

Her er punkter fra SAFOs innlegg på møtet.

HO-loven lister mange […]

Rapport CRPD

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD lansert – SAFO var der

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD – Funksjonshemmedes menneskerettigheter ble lansert den 7. desember 2023. Nedfelt på 180 sider og med utgangspunkt i en rekke problemstillinger, gjennomgås forpliktelsene, norsk rett, praksisen og gapet mellom retten, praksisen og artiklene. Ombudet kommer med langt over 100 anbefalinger for å sikre bedre […]

Gabriel Wilhelmsen Hoff

SAFO kondolerer

Det var med stor sorg vi mottok beskjed om at lederen av NHFs ungdomsorganisasjon NHFU, Gabriel Wilhelmsen Hoff, var gått bort.
Gabriel var styrerepresentant i SAFOs hovedstyre etter at NHFU ble medlem i SAFO i juni i år.

Gabriel døde uventet onsdag den 15. november, bare 27 år gammel.

Les mer på […]

Skolemøte Tromsø

Åpent møte inkluderende skole i Tromsø

HOLD AV DATOEN 16.11.23

Likestillings- og diskrimineringsombud  Bjørn Erik Thon og kollegaer er glade for å kunne invitere til

Åpent temamøte Om Likestillingsarbeid i Tromsø og funksjonshemmedes rettigheter

DEL I

16.11.23

Tidspunkt kl. 13.15 – 15.00

Møteplass: Kommunestyresalen – Rådhuset

Kommunens plikt til å arbeide aktivt for likestilling
Hvordan jobber Tromsø for en inkluderende by?
Foredrag og diskusjon

DEL […]

Statsbudsjettet 2024

Statsbudsjettet 2024; Funksjonshemmede – diskriminert og nedprioritert
Heller ikke i år finner vår sittende Regjering rom for å prioritere de av våre borgere som er funksjonshindret som følge av samfunnets barrierer og manglende tilrettelegging. Økningen i VTA-plasser er et unntak, men likestillingen av våre grupper fordrer så uendelig mye mer.

Det […]

Representanter for organisasjonene.

SAFO i møte med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery

SAFO var i dag, i møte med kultur og likestillingsminister Lubna Jaffery. Møtet var vårt første med vår nye likestillingsminister, og sammen med FFO og Unge Funksjonshemmede, fremmet vi saker som er viktige for funksjonshemmede.

Funksjonshemmede er en gruppe som ofte oversees i diskusjoner om politiske prioriteringer i arbeidet for […]