Alle

Juridisk fakultet i Bergen

SAFO på juridisk fakultet i Bergen

Mandag, den 23. mai hadde studentforeningen MinoJur invitert til panelsamtale om funksjonshemmedes rettigheter. Tema var om lovgivningen som skal ivareta rettighetene til funksjonshemmede ivaretas og, dersom ikke, hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre dette. Full honnør til MinoJur i Bergen som setter fokus på et så viktig […]

Kjerkol

Statsråd Kjerkol mener at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har ansvar for å følge opp og implementere CRPD

Foto: Stortinget

Opptrappingsplan for psykisk helse var tema for møtet hos helse- og omsorgsministeren fredag, den 13. mai. Hedvig Ekberg, styremedlem i SAFO var vår representant.

FN-Konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse CRPD inkluderer menneskerettigheter på alle livets områder.

Dette ser det imidlertid ut til at Kjerkol uenig i.

Hedvig […]

SAFO MED PROGRAMLEDER MATS SOLLID OG EMPO TV HOS IDRETTSFORBUNDET

SAFO med programleder Mats Solllid og Empo TV hos Idrettsforbundet

Fredag, den 13. mai var SAFO sammen med EmpoTV hos idrettsforbundet. Mats er opptatt av trening og er en del av et prosjekt i EmpoTV som er i ferd med å utvikle en treningsapp for utviklingshemmede.

SAFO jobber for like muligheter for funksjonshemmede til å trene, være aktive og drive […]

Styreleder i SAFO Tom Tvedt, sammen med Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og Forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen

SAFO leverte krav til Trygdeforhandlingene

Bildet: (Styreleder i SAFO, Tom Tvedt – Forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen og Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen)

Sammen med Pensjonistforbundet, Fagforbundet, Telepensjonistene, Statens Vegvesens pensjonistforbund, Jernbanepensjonistene, Postens Pensjonistforbund og Politiets Pensjonistforbund overleverte SAFO i går våre krav til Trygdeoppgjøret. Mottaker for kravene er Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs […]

SAFO i møte med Senterpartiets helsefraksjon

SAFO var i dag, den 5. mai – i møte med Senterpartiets helsefraksjon. Fokus i møtet var vår kjernesak om å inkludere konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse (CRPD) i Menneskerettsloven samt Brukerstyrt personlig assistanse. Senterpartiets Hans Inge Myrvold lovet å ta med seg våre innspill i sitt […]

Funksjonshemmedes rettigheter må inn i menneskerettsloven

De er stortingsrepresentanter for hvert sitt regjeringsparti. Begge mener at menneskerettsloven er rett adresse for funksjonshemmedes menneskerettigheter når de skal inn i norsk lov.
Senterpartiets Anja Ninasdotter Abusland og Arbeiderpartiets Torbjørn Vereide sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. De to er tydelige på at FN-konvensjonen om rettighetene til personer […]

John-Harald Wangen (til venstre) overleverer et lite dokument til statsminister Støre. Tom Tvedt, styreleder i SAFO står fornøyd og observerer.
Fra Venstre: John Harald Wangen sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem SAFO), Janne Skei (daglig leder SAFO), Anne Beathe Tvinnereim (utviklingsminister) og Tom Tvedt (Forbundsleder i NFU og styreleder i SAFO)
På mottakelsen var også funksjonshemmede ungdommer representert. En av representantene var Gyda Nullmeyer som er daglig leder i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Her er hun sammen med Tove Linnea Brandvik (forbundsleder i NHF og styremedlem i SAFO)

SAFO på mottakelse hos statsministeren

SAFO tok i går med seg John-Harald Wangen på mottakelse i statsministerboligen. John-Harald har arbeidet som kontorfullmektig i Norsk Forbund for Utviklingshemmede i nesten 40 år, og han kan fortelle litt av hvert, både om hvordan livet med utviklingshemming arter seg, og hva som må bedres og endres.

På […]

SAFO og Blindeforbundet i møte med Idrettsforbundet

SAFO i møte med Idrettsforbundet.

SAFO og Norges Blindeforbund var fredag den 25.3.2022, i møte med Norges Idrettsforbund. Vår målsetning var å innlede til dialog og samarbeid for mangfold og inkludering i idretten. I idretten ser vi et økende engasjement for idrett for alle, og Norges Idrettsforbunds parastrategi for perioden 2022-2027 er et viktig […]

Spor forestillingen

SPOR – forestillingen i Kristiansand – en opplevelse!

Representanter for Safo, NHU og NFU var til stede på SPOR – forestillingen 4. mars i Kristiansand. Forestillingen er et samarbeid med Kristiansand Katedralskole og Kilden og var en opplevelse!

Her samarbeider unge med ulik funksjonsevne og setter opp et forrykende show sammen med Symfoniorkesteret. Vi fikk se kulturformidling gjennom […]

Stortingsmelding om omsorgstjenester

Stortingsmelding om hvordan kommunale helse- og omsorgstjenester skal prioriteres.

SAFO er svært bekymret for et manglende likestillings- og menneskerettighetsperspektiv i St.meld. om «Nytte, ressurs og alvorlighet – Prioritering i helse- og omsorgstjenesten». Nå ligger meldingen til behandling i Stortinget, og vi er bekymret for at heller ikke Stortinget forstår alvoret av et fokus på helse og omsorgstjenester som […]