Siste nytt

Statsbudsjettet 2009

Ingen økning til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Økning til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Fellesskapsskolen trues

SAFOs gjesteblogg hos Dokumentasjonssenteret tar for seg fellesskapskolens truende stilling.

Formidlingskonferansen 2008

Kvalifiseringsprogrammet er hovedtema når direktoratet inviterer til Formidlings- konferansen 2008. Hvordan få til gode program? Hva innebærer helhetlig oppfølging? Arbeidsgivere – hva med dem?

Samhandlingsreformen

I løpet av april 2009 skal skal helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen arbeide fram en ny samhandlingsreform for helsetjenesten. Bettina Thorvik daglig leder i SAFO er kontaktperson mellom SAFO og Helse- og omsorgsdepartemenet, i forbindelse med dette arbeidet.

SAFO i møte med Kommunal- og Regionaldepartementet angående IA avtalen.

IA-avtalen delmål 2 var tema da Eilin Reinaas, forbundsleder i NHF, representerte SAFO i et møte med Kommunal- og Regionaldepartementet. Hennes hovedpoeng er at funksjonshemmedes deltagelse i arbeidslivet ville vært enklere dersom de vanlige løsningene fungerte for alle. Særløsninger, selv om de finnes og innvilges, kan være store barrierer. […]

Nasjonal ReHabiliteringsuke 6.-10. oktober.

ReHabiliteringsuka 2008 arrangeres for å skape økt oppmerksomhet omkring habilitering og rehabilitering i samfunnet. Dette gjøres ved å arrangere en rekke kulturarrangementer rundt omkring i landet.