Søk

Nye oppnevninger

Gunnar Buvik fra NHF ble oppnevnt til å sitte i Fordelingsnemnda for perioden 2009 – 2010.

(Bilde av Gunnar Buvik)

Helene Holand fra NFU ble oppnevnt til å sitte i Deltasenterets styre for 2009. Bettina Thorvik ble hennes vara.

(Bilde av Helene Holand)

ARKIV
SISTE INNLEGG