SAFO konferansen 2009

SAFO konferansen 2009 ble avholdt 24.-25. januar på Gardermoen Quality Airport Hotel. Det ble en vellykket konferanse med Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som tema. Statssekretær Kjell Erik Øie (BLD), og likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås hadde hvert sitt innlegg om loven og arbeidet videre. De utfordret SAFO på hvordan vi bør bruke loven i vårt videre arbeid for å sikre likestilling og likeverd.
ARKIV
SISTE INNLEGG