Alle

Stolthetsparaden

Lørdag 7. juni gikk stolthetsparaden av stabelen. Paraden startet på Youngstorget klokken 12 og avsluttet i Spikersuppa. Stolthetsparaden er den første paraden i Norge av og med funksjonhemmede.

Ny handlingsplan for habilitering av barn og unge

Helse og omsorgsdepartementet vil lage en ny handlingsplan for habilitering av barn og unge. 10. juni inviterer HOD til et møte som starter arbeidet. Grete Müller (NFU) vil på vegne av SAFO holde et av flere innlegg på møtet.

SAFO med nye hjemmesider

2. juni får SAFO nye hjemmesider! Sidene inneholder oppdatert stoff om SAFOs arbeid og arbeidsområder. De nye sidene er mer funksjonelle og enklere å bruke. Vi håper at mange kommer til å sette pris på sidene og bruke de aktivt.

Unge uføre seirer i årets Trygdeoppgjør

“Dette er en solidaritetens dag! Vi håper dette vil bidra til at unge uføre får en lettere hverdag og bedre levekår”, sier Vibeke Seim-Haugen som deltok i forhandlingene på vegne av SAFO.

Anniken Huitfeldt til EU-toppmøte.

Barne-og likestillingsminister Anniken Huitfeldt møtte kollegaer fra andre europeiske land og drøftet implementeringen av den nye FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Genterapi som behandlingsform mot øyesykdom

Atle Lunde, leder i NBF, er en av mange som har øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP). Forskning på sykdommen gir håp om at det kan gå an å behandle den ved hjelp av genterapi. Det kan ta tid å finne ut mer om behandlingsformen, men kommende generasjoner kan komme til […]