Høringskonferanse – NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyng-utvalget)

Høringskonferanse – NOU 2009:18 Rett til læring (Midtlyng-utvalget)

SAFO medlemmer som er interesserte i å være med på konferansen bes ta kontakt med sin regionkoordinator eller daglig leder i SAFO Bettina Thorvik. Andre melder seg på via Utdanningsdirektoratets hjemmesider.