Rystende om avlastningsboliger

Hanne Fjerdingby Olsen, leder i Handikappede Barns Foreldreforening (HBF) tar utgangspunkt i foreldrenes ståsted i sin kronikk i Aften 5. august 09 «Når barn mister sin egenverdi». HBF er en av NHFs landsorganisasjoner, og et av deres prinsipper er at alle barn skal få bo og vokse opp hjemme.
ARKIV
SISTE INNLEGG