Aurora står fortsatt uten tilbud

Aurora står fortsatt uten tilbud

Bydelen har nå svært kort tid på seg til å finne en dagsenterplass som er tilfredsstillende for Aurora. Flere politikere som Jan Bøler (AP) og Ivar Johansen (SV) samt pasientombudet i Oslo Petter Holm, har engasjert seg i saken og er kritiske til måten bydel Grorud har håndtert saken.

Ivar johansen sier til Dagbladet i dag torsdag 13. August at “- Det er greit å sette kollektivtilbud, veiarbeid og lignende ut på anbud, men her setter man et menneske ut på anbud.” Han mener dette er den verste formen for anbud, og at dette er uverdig.