Helsetilsynet avdekket en rekke avvik i barneboliger