Søk

Skole, bolig og arbeid

Mange personer med utviklingshemming får ikke en god opplæring på nærskolen, men blir henvist til spesialklasser eller skoler. NFUs arbeidsprogram slår fast at NFU skal jobbe mot dårlig undervisningstilbud og for likeverdig og tilrettelagt opplæring, på nærskolen.  

Mange personer med utviklingshemming blir bosatt, og får ikke selv bestemme hvordan og hvor vedkommende skal bo. Kommunen pleier ikke å legge seg opp i når folk flest skal finne seg bolig. Men på NFUs landsmøte kom det opp mange eksempler på hvordan mange kommuner ønsker å styre hvordan personer med utviklingshemming skal bo, ikke minst at det nå er mange som igjen bygger nye samlokaliserte boliger – skremmende likt gamle tiders institusjoner. Dette blir et viktig innsastsområde for NFU de kommende 3 årene.

Arbeid er nøkkelen til et aktiv og verdig liv i fellesskap med andre. Personer med utviklingshemming opplever at de svært ofte blir sluset direkte over på uførepensjon med lite mulighet til å komme ut i det vanlige arbeidsmarkedet. Dette vil NFU også jobbe videre med i de kommende 3 år.

Se for øvrig NFUs egne sider for mer informasjon.

 

 

ARKIV
SISTE INNLEGG