Nye medlemmer til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Nye medlemmer til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Kommiteenes oppgaver er å veilede og å gi råd om forskningsetiske spørsmål og å arbeide etter alminnelig forskningsetisk vurdering, hvor det også tas hensyn til forskningsetiske rettningslinjer fra nasjonale og internasjonale organer. Link til REKs hjemmeside.