Nye medlemmer til regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til REK og SAFO er representert ved Arne Lein i en av kommiteene i region Sør-Øst. Han er oppnevnt for en periode på fire år, fra 1. juli 2009 til 30. juni 2012.

Kommiteenes oppgaver er å veilede og å gi råd om forskningsetiske spørsmål og å arbeide etter alminnelig forskningsetisk vurdering, hvor det også tas hensyn til forskningsetiske rettningslinjer fra nasjonale og internasjonale organer. Link til REKs hjemmeside.

ARKIV
SISTE INNLEGG