Det hjelper å klage på diskriminering

Banken krevde at Tone Nybakken skulle betale nesten 5000 kroner for en talende kodebrikke til nettbanken. Dette mente hun var diskriminerende og sendte en klage til Likestillings- og diskrimineringsombudet og fikk medhold.

Den ordinære kodebrikken for nettbanken er ubrukelig for blinde og svaksynte. Å ta betalt fra noen kunder for tjenester som skal være tilgjengelig for alle er direkte diskriminering. Etter at LDO tok kontakt med banken ble denne praksisen endret.

Link til sak i aftenposten.no

ARKIV
SISTE INNLEGG