Nyheter SAFO Nord

Rapport CRPD

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD lansert – SAFO var der

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport om CRPD – Funksjonshemmedes menneskerettigheter ble lansert den 7. desember 2023. Nedfelt på 180 sider og med utgangspunkt i en rekke problemstillinger, gjennomgås forpliktelsene, norsk rett, praksisen og gapet mellom retten, praksisen og artiklene. Ombudet kommer med langt over 100 anbefalinger for å sikre bedre […]

1. nestleder Mia Larsen Sveberg og leder Gabriel Wilhelmsen Hoff i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU). Foto Ivar Kvistum

NHFU inn i SAFO.

FORSTERKNING: 1. nestleder Mia Larsen Sveberg og leder Gabriel Wilhelmsen Hoff i Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) ser fram til å ta aktivt del i Safo-samarbeidet. (Foto: Ivar Kvistum)

Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) har gått inn i Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (Safo) som et fullverdig medlem.

– Vi kan ikke være en […]

Bilde fra filmen der Sanna får utdelt vitnemålet sammen med de andre elevene i klassen.

Sannas vei til vitnemål- en historie om inkluderende og likeverdig opplæring.

Filmen om Sanna viser hvordan man kan jobbe i en inkluderende skole, og hvordan alle kan være en del av det samme klassefellesskapet og fagmiljøet.

Karianne, mor til Sanna, har vært en aktiv part i skole-hjem samarbeidet. Som pedagog sverger hun til Karlstad-modellen, og filmen viser hvordan Sanna har fått […]

Felles krav til statsbudsjettet

SAFO har i dag (den 20.desember 2022) sammen med 15 andre organisasjoner sendt inn felles krav til statsbudsjettet på Kunnskapsdepartementets område.

Vi mener det er på tide at Regjeringen griper fatt i sin lovnad fra Hurdalsplattformen om å oppfylle «Veikart universelt utformet nærskole 2030».

 

Konkret ber våre organisasjoner om:

Organisasjonene ber […]

Nå er vi i gang

ENDELIG, Regjeringen har nå satt ned det offentlige utvalget som skal utrede hvordan funksjonshemmedes menneskerettigheter skal inkluderes i norsk lov.

Det var jammen på tide, men uansett, nå er vi endelig i gang.

Ekspertutvalget består av 3 medlemmer som følger:

Hilde Indreberg, høyesterettsdommer (leder)
Kjetil Mujezinovic Larsen, professor
Sven Ole Fagernæs. […]

Janne Skei, Tom Tvedt, Tove Linnea Brandvik og Guri Henriksen
Panelet på høringen

SAFO på høring hos Arbeids- og sosialkomiteen

SAFO var i dag i Arbeids- og sosialkomiteen. Styreleder Tom Tvedt snakket om hvordan ekskludering i skolen senere bidrar til ekskludering i arbeidslivet. Grunnskolene er ikke universelt utformet, og mangel på ressurser og kompetanse i skolen fører til utenforskap og diskriminering av funksjonshemmede. Sentralt i våre innspill var også […]

SAFO i høring i Helse- og omsorgskomiteen

SAFO deltok i dag i høring om statsbudsjettet for 2023 i Helse- og omsorgskomiteen. Budsjettet er Støre-Regjeringens første, og innebærer innstramminger som rammer funksjonshemmede.

Her kan du se høringen direkte på Stortingets Nett-TV SAFO var med fra kl. 12:30

SAFO minnet komitéen på artikkel 19. i Funksjonshemmede-konvensjonen. Funksjonshemmede har rett til […]

Bilde av justisminister Mehl

Vil Senterpartiet ta konvensjonen for funksjonshemmede inn i menneskerettsloven?

Skal diskrimineringen mot funksjonshemmede få fortsette, Emilie Enger Mehl? Nærmere én million funksjonshemmede holder pusten i påvente av at Senterpartiet skal vise kortene. Skal konvensjonen inn i norsk menneskerettslov eller ikke? Dette sier blant annet Tom Tvedt fra SAFO i en kronikk skrevet av LDO, FFO, Unge Funksjonshemmede, Ytringsfrihetskommisjonen […]

Informasjon og tips til foreldre

Foreldre til barn med funksjonsnedsettelse opplever ofte at det er vanskelig å finne fram i rettigheter og muligheter for sine barn i skolen. SAFO har nå publisert en nettressur som vi håper kan være til hjelp. Den består av informasjon om rettigheter og muligheter, samt råd og tips fra […]

SAFO gir informasjon og råd

Medlemmer i SAFO-organisasjonene er med på dugnaden! SAFO har i dag gitt melding til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om konsekvensene av tiltak under Covid19-pandemien. Vi har også gitt uttalelse til Helsedirektoratet på høring om føringer til kommunene. Organisasjonene erfarer at det et viktigere enn noen gang å sikre grunnleggende […]