Søk

SAFO gir informasjon og råd

Medlemmer i SAFO-organisasjonene er med på dugnaden! SAFO har i dag gitt melding til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om konsekvensene av tiltak under Covid19-pandemien. Vi har også gitt uttalelse til Helsedirektoratet på høring om føringer til kommunene. Organisasjonene erfarer at det et viktigere enn noen gang å sikre grunnleggende rettigheter.

Foto: Adam Nieścioruk on Unsplash

To representanter fra hovedstyret møtte i dag Bufdirs direktør sammen med FFO og Unge Funksjonshemmede. Hovedtemaet var konsekvenser av tiltak rundt covid19-pandemien. SAFO-organisasjonene har opplevd store konsekvenser for medlemmene i forbindelse med tiltakene. Informasjonen har kommet fra tillitsvalgte og medlemmer i organisasjonene. At organisasjonene aktivt har innhentet slik informasjon gjør at vi kan videreføre mye konkret og nyttig informasjon til myndighetene, og gi konkrete råd.

To skriftlige innspill er også levert i dag:

Innspill til regjeringens koordineringsgruppe for tilbudet til sårbare barn og unge

Regjeringen har nedsatt en koordineringsgruppe for direktoratene som har ansvar for barn og unge. Gruppen består av Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, IMDi, Politidirektoratet, NAV, Sekretariatet for konfliktrådet og Bufdir som leder gruppen.

Gruppen skal følge med på hvordan tilbudet til sårbare barn og unge under Covid19-pandemien fungerer og foreslå tiltak for å bedre tilbudet.

Gruppen er blant annet bedt om å gi en statusrapport hver 14. dag til barne- og familieministeren om hvordan gruppen sårbare barn og unge fanges opp og følges opp under pandemien. Første statusrapport skal leveres 20. april 2020.

Norges Handikapforbund v/Handikappede barns foreldreforening (HBF), Foreningen Norges Døvblinde og Norsk Forbund for Utviklingshemmede har hatt tett dialog med sine medlemmer og tillitsvalgte. Derfor har SAFO mye informasjon å gi inn til Budir, slik at rapporten til Barne- og familiedepartementet. Les SAFOs innspill her.

Prioritering av kommunale helse- og omsorgstjenester under covid-19 pandemien – prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjemmebaserte tjenester

Sentrale myndigheter skal gi føringer for kommunens prioriteringer under pandemien.

SAFO har i dag gitt høringsuttalelse om prioriteringsråd og veiledning til sykehjem og hjembaserte tjenester, som du kan lese her. 

Se gjerne også vår tidligere høringsuttalelse fra 23.mars:

Fordommer og antagelser må ikke føre til nedprioritering av nødvendig helsehjelp

Tidligere i pandemi-perioden, har SAFO også gitt innspill til Helsedirektoratet når det gjelder prioriteringer i helsetjenesten.

Organisasjonene holder hele tiden opp at personer med funksjonsnedsettelse ikke skal få større ulemper enn andre i pandemiperioden. Vi er alle med på dugnaden, men vi  må holde fast ved grunnleggende rettigheter, og verdiene om likestilling og likeverd. Les innspillet til helsedirektøren fra SAFO. 

 

Takk til alle medlemmer som har hatt dialog med organisasjonene, som gir både informasjon og råd til myndighetene. Det er også en del av dugnaden!

 

ARKIV
SISTE INNLEGG