Sannas vei til vitnemål- en historie om inkluderende og likeverdig opplæring.

Filmen om Sanna viser hvordan man kan jobbe i en inkluderende skole, og hvordan alle kan være en del av det samme klassefellesskapet og fagmiljøet.

Karianne, mor til Sanna, har vært en aktiv part i skole-hjem samarbeidet. Som pedagog sverger hun til Karlstad-modellen, og filmen viser hvordan Sanna har fått opplæring basert på ordinære opplæringsplaner og opplæringsmål. Karianne var svært opptatt av at datteren skulle vurderes med karakterer på samme måte som de andre elevene. Sanna var fritatt for Norsk sidemål, engelsk og matte, men fulgte samme læreplaner i alle de andre fagene. Hun gikk ut av ungdomsskolen med nærmere 4 i snitt. Filmen om Sanna er finansiert av flere organisasjoner. SAFO har ved hjelp av midler fra Utdanningsdirektoratet , vært med på å finansiere filmen. Lenkene til filmen gjelder en lang og en kort versjon.

ARKIV
SISTE INNLEGG