Søk

Felles krav til statsbudsjettet

SAFO har i dag (den 20.desember 2022) sammen med 15 andre organisasjoner sendt inn felles krav til statsbudsjettet på Kunnskapsdepartementets område.

Vi mener det er på tide at Regjeringen griper fatt i sin lovnad fra Hurdalsplattformen om å oppfylle «Veikart universelt utformet nærskole 2030».

 

Konkret ber våre organisasjoner om:

  • Organisasjonene ber regjeringen etablere en egen tilskuddsordning med 400 millioner kroner over kap. 225 Tiltak i grunnopplæringa, kombinert med en tidsfrist, for å sørge for at landets skoler blir universelt utformet.
  • Organisasjonene ber regjeringen lage forskrift med tidsfrist, forankret i plan- og bygningsloven § 31-4, slik at alle skolebygg er universelt utformet i 2030

Felles krav til statsbudsjettet 2024

ARKIV
SISTE INNLEGG