Søk
Janne Skei, Tom Tvedt, Tove Linnea Brandvik og Guri Henriksen

SAFO på høring hos Arbeids- og sosialkomiteen

SAFO var i dag i Arbeids- og sosialkomiteen. Styreleder Tom Tvedt snakket om hvordan ekskludering i skolen senere bidrar til ekskludering i arbeidslivet. Grunnskolene er ikke universelt utformet, og mangel på ressurser og kompetanse i skolen fører til utenforskap og diskriminering av funksjonshemmede. Sentralt i våre innspill var også behovet for å sikre tilgang og fleksibilitet i tolke og ledsagertjenesten for døvblinde, samt at tilskuddene til funksjonshemmedes organisasjoner må økes minst i pakt med prisstigningen. Les SAFO sitt innspill her: Innspill til Statsbudsjettet 2023 – Arbeids- og sosialkomiteen

Streaming fra høringen

Panelet på høringen
Panelet på høringen
ARKIV
SISTE INNLEGG