Hovedkategori

Inne i NFU-teltet

SAFO på Arendalsuka

Vi byr opp politikere til dans med representanter fra funksjonshemmedes organisasjoner. Vi ser at elever med funksjonsnedsettelser ekskluderes og stenges ute fra de ordinære klassefellesskapene. Egne skoler, egne rom og/eller egne bygg er status for 30% av funksjonshemmede elever i barneskolen, 50% i ungdomsskolen og 70% i videregående skole. Ekskludering […]

Velkommen til gratis konferanse om en inkluderende skole!

Elever med funksjonsnedsettelse segregeres i videregående skole –

Velkommen til konferansen om en inkluderende skole!

Her kan du streame konferansen live

Sang v/ Marlene Svaleng

Leder i SAFO Tom Tvedt, ønsker velkommen.

Åpning av konferansen v/kunnskapsminister Tonje Brenna

«Å definere inkluderingomgrepet» Høgskulen i Volda, Peder Haug

 

Tid: 9. september 2022 09:00-15:45

Sted: Radisson RED hotel og konferansesenter […]

SAFO på møte med Helse- og omsorgsministeren

SAFO på møte med Helse- og omsorgsministeren

I dag, den 8. juni møtte SAFO, sammen med flere andre organisasjoner, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og eldrepolitisk talsperson i AP – Tove Elise Madland.

Tema var Regjeringens Bo-trygt reform hvor Regjeringen har som mål at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og […]

Foto: KUD

SAFO på Rundebordskonferansen 2022

(Foto: Kultur- og likestillingsdepartementet)

Fysiske møter er igjen mulig, og den 30. mai 2022 møtte SAFO, FFO og Unge Funksjonshemmede opp i Kultur- og Likestillingsdepartementets lokaler for oppdatering og dialog med politisk ledelse fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Hovedsaken i […]

Juridisk fakultet i Bergen

SAFO på juridisk fakultet i Bergen

Mandag, den 23. mai hadde studentforeningen MinoJur invitert til panelsamtale om funksjonshemmedes rettigheter. Tema var om lovgivningen som skal ivareta rettighetene til funksjonshemmede ivaretas og, dersom ikke, hvilke tiltak som kan gjøres for å sikre dette. Full honnør til MinoJur i Bergen som setter fokus på et så viktig […]

Kjerkol

Statsråd Kjerkol mener at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har ansvar for å følge opp og implementere CRPD

Foto: Stortinget

Opptrappingsplan for psykisk helse var tema for møtet hos helse- og omsorgsministeren fredag, den 13. mai. Hedvig Ekberg, styremedlem i SAFO var vår representant.

FN-Konvensjonen for rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelse CRPD inkluderer menneskerettigheter på alle livets områder.

Dette ser det imidlertid ut til at Kjerkol uenig i.

Hedvig […]

SAFO MED PROGRAMLEDER MATS SOLLID OG EMPO TV HOS IDRETTSFORBUNDET

SAFO med programleder Mats Solllid og Empo TV hos Idrettsforbundet

Fredag, den 13. mai var SAFO sammen med EmpoTV hos idrettsforbundet. Mats er opptatt av trening og er en del av et prosjekt i EmpoTV som er i ferd med å utvikle en treningsapp for utviklingshemmede.

SAFO jobber for like muligheter for funksjonshemmede til å trene, være aktive og drive […]

Styreleder i SAFO Tom Tvedt, sammen med Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og Forbundsleder i Pensjonistforbundet Jan Davidsen

SAFO leverte krav til Trygdeforhandlingene

Bildet: (Styreleder i SAFO, Tom Tvedt – Forbundsleder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen og Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen)

Sammen med Pensjonistforbundet, Fagforbundet, Telepensjonistene, Statens Vegvesens pensjonistforbund, Jernbanepensjonistene, Postens Pensjonistforbund og Politiets Pensjonistforbund overleverte SAFO i går våre krav til Trygdeoppgjøret. Mottaker for kravene er Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs […]