Søk

Trygdeforhandlingene 2024

Torsdag 16. mai var SAFO i trygdeforhandlinger med statsråd Brenna. I tillegg til styreleder Tom Tvedt og daglig leder Janne Skei ble SAFOs ungdommer representert av– Gyda Nullmeyer. SAFO leverte felles krav sammen med Pensjonistforbundet og SAKO-samarbeidet. I tillegg tok SAFO i møtet opp funksjonshemmedes dårligere levekår og at vi i den forbindelse mangler forskning om funksjonshemmedes økonomiske forhold. Her finner du SAFO, Pensjonistforbundet og SAKO-samarbeidet sine felles krav til trygdeoppgjøret

ARKIV
SISTE INNLEGG