Møte med helse- og omsorgsministeren.

SAFO i møte med Vestre

Sammen med FFO og Unge Funksjonshemmede var SAFO invitert til møte med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre torsdag, den 20. juni 2024. Fra SAFO møtte nestleder i SAFO –  Tove-Linnea Brandvik, styremedlemmene i SAFO – Hedvig Ekberg og Amanda Dybendal, og daglig leder Janne Skei.

Sammen med FFO og Unge Funksjonshemmede var SAFO invitert til møte med helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre torsdag, den 20. juni 2024. Fra SAFO møtte nestleder i SAFO –  Tove-Linnea Brandvik, styremedlemmene i SAFO – Hedvig Ekberg og Amanda Dybendal, og daglig leder Janne Skei.

Statsråden anga at formålet med møtet var å få innspill på utfordringer og mulige tiltak for å sikre gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester og en god folkehelse.

Særlig tre områder ble løftet frem i møtet. Inkorporering av funksjonshemmede-konvensjonen, en gjennomgang og betydelig forbedring av Brukerstyrt personlig assistanse i pakt med utredningen «Selvstyrt er velstyrt» og utfordringene knyttet til rehabilitering og habilitering.

Vestre kom ikke med lovnader verken knyttet til funksjonshemmedekonvensjonen eller Brukerstyrt personlig assistanse. Vi fikk ingen datoer for ferdigstillelse eller informasjon om hvilke resultat av prosessene de ser for seg. Vi ser det relativt ofte knyttet til politikken som skal legge til rette for selvstendighet og likestilling av funksjonshemmede, de forstår oss godt, men det skorter på virkemidler.

Her finner du dokumentet med SAFO sine talepunkt til vår innledning i møtet.

ARKIV
SISTE INNLEGG